Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRAND FALLS

  Diecezja we wsch. Kanadzie (prow.Nowa Funlandia) eryg. 29 II 1856 pod nazwą Harbour Grace(od 22 II 1958 Harbour Grace-G., a od 30 X 1964 - G.), sufr.Saint John's Newfoundland; zajmuje 39 353 km2 i liczy232 200 mieszk., w tym 31 171 katolików, 28 parafii, 27 księżydiec, 3 zakonników i 49 sióstr.

   

  E. Josi, ECat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMZ BOLESŁAW ks.

  ur. 4 IV 1904 w Kubliczach (guberniawitebska), zm. 8 VI 1944, duszpasterz, historyk, publicysta.

  Po studiach filoz.-teol. (1925-31) w seminarium duch. ina wydz. teologicznym uniw. w Wilnie przyjął święceniakapł.; był wik. w Grodnie, Oszmianie i Wilnie; 1934-36 studiowałw Rzymie, zbierając materiały do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAND ISLAND

  (do 11 IV 1917 pod nazwą Kearney),diecezja w środk.zach. części Stanów Zjedn. (stan Nebraska)eryg. 8 III 1912 z części terytorium diec. Omaha jako sufr.Dubuque, od 1945 - Omaha; w diecezji przebywa wielu emigrantów,zwł. z Irlandii, Niemiec, Polski, Czech i Meksyku;

  zajmuje 103 560 km2 i liczy 318 000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMZOW

  Słow. Grąbczów, Grąbeszów, dawne opactwonorbertanów na Ziemi Wkrzańskiej w przedreformacyjnejdiec. kamieńskiej (obecnie w pn.-wsch. części RFN).

  Przed 1168 norbertanie z klasztoru w —> Grobe (cyrkarkisłow.) utworzyli przy kościele NMP i św. Jana Ewangelisty wG. placówkę mis. (zapewne dzięki fundacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAND RAPIDS

  Diecezja w pn.środk. części StanówZjedn. (stan Michigan) eryg. 19 V 1882 z części terytorium archidiec.Detroit jako jej sufragania; działalność mis. rozpoczęlitu jezuici kanad., którzy założyli swoje placówki w SaultSainte Marie (1668) i Mackinac Island (1671); w diec. przebywawielu emigrantów, zwł. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANADA

  Diecezja w zach. Nikaragui eryg. 2 XII 1913jako sufr. Managui z części terytorium archidiec. Gwatemala;zajmuje 7453 knr i liczy 325 000 mieszk., w tym 315 000 katolików,24 parafie, 20 księży diec. i 21 zak., 23 zakonników i114 sióstr.

   

  AAS 5 (1913) 548-549; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDCHAMP, Communauté de Grandchamp

  Szwajc.żeńska wspólnota protest., zainicjowana 1931, analog, dowspólnoty w —* Taizé i stanowiąca jej odłam.

  Wspólnotę zawiązały kobiety, które od 1931 corocznie spotykałysię w G. (k. Neuchâtel) na rekolekcjach; 1934 otworzyłyone dom rekolekcyjny, a 1944 rozpoczęty w nim wspólneżycie; 1952 złożyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANAT WINCENTY ks.

  ur. 1 IV 1900 w Ćmielowie k.Ostrowca Świętokrzyskiego, zm. 11 XII 1979 w Sandomierzu,teolog (zw. doctor humanas), rektor KUL.

  1. Ż y c i e i d z i e ł a - P o ukończeniu Męskiej Szkoły Filol.w Sandomierzu, 1918 wstąpi! tamże do seminarium duch. i1924 przyjął święcenia kapł.; dalsze studia odbywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /8 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDE MUNUS

  Encyklika pap. Leona XIII z 30 IX1880 rozszerzająca kult św. —» Cyryla i Metodego z Moraw.Czech i Chorwacji na Kościół rzym.kat. (ASS 13 (1880) 145--153; Encyklika Ojca św. Leona XIII z dnia 30 września 1880roku dotycząca czci Apostołów Słowiańszczyzny św. Cyryla iMetodego, Pz 1880; F. Grivec Święci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANCOLAS JEAN

  ur. ok. 1660 k. Châteaudun, zm. 1VIII 1732 w Paryżu, teolog i historyk liturgii.

  Studiował naSorbonie, gdzie 1685 uzyskał doktorat, a nast. pełnił funkcjękapelana na dworze księcia Orleanu, brata Ludwika XIV; od1704 w Paryżu prowadził studia nad liturg. ceremoniami; występowałprzeciw —» kwietyzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt

Do góry