Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

  Cywilizacja — Grecji tego okresu uformowałasię (—» Grecy l) w wyniku załamania się kultury mykeńskiej(zanik zhierarchizowanej organizacji polit., społ. iekon. świata, opartej na pałacu, stanowiącym centrum polit,oraz ośrodek organizujący produkcję i dystrybucję dóbr materialnych- 1. pot. XII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /61 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - NOWOŻYTNOŚĆ

  Symboliczną postacią inaugurującąliteraturę Grecji walczącej o wolność i niepodległość byłWelestinlis Rigas (właśc. Antonis Kiriazis, 1757-98); kształci!się w Konstantynopolu, a nast. w Wiedniu rozpoczął działalnośćlit., dążąc do odrodzenia języka i starając się wprowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /20 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA, Republika Grecka, Elliniki Dimokratia - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  W G. wiążą się zistnieniem niepodzielonego Kościoła w okresie apost. i poapost.,z jego rozwojem i podziałem w nast. okresie (—» BizancjumII, III), a także z jego losami pod panowaniem tur. (2.pol. XV w. - 1821) i w okresie niepodległości.

  A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI - Chrześcijaństwo wG. głosił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /26 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREAT FALLS - BILLINGS

  (do 14 II 1980 Great Falls),diecezja w pn.-zach. części Stanów Zjedn. (stan Montana)eryg. 18 V 1904 z części terytorium diec. Helena jako sufr.Portland in Oregon; działalność mis. prowadzili tu od 1850jezuici;

  diecezja zajmuje 241 274 km2 i liczy 358 200 mieszk.,w tym 67 500 katolików, 56 parafii, 65...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA, Republika Grecka, Elliniki Dimokratia - STATYSTYKA

  W 1966 G. liczyła 8,14 min prawosł.,45 900 katolików, 15 000 protestantów, 5800 Żydów,108 000 muzułmanów i 77 000 in. wyznań.

  W 1984 prawosławnimieli 1 abpstwo (Ateny), 90 metropolii z Kretą i Dodekanezem,18 abpstw, 7 bpstw, 7760 parafii, 8047 kapłanów,286 klasztorów, 2749 mnichów i mniszek. W 1986 było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÉBAN ARNOUL

  Właśc. Graben, ur. ok. 1420, zm.ok. 1471, organista w Notre-Dame w Paryżu, kanonik St.Julien du Mans, duchowny niższych święceń i bakałarz teologii.

  Znany jest przede wszystkim jako autor głośnego dziełascenicznego Mystère de la Passion (Passion de Paris), napisanegook. 1450 dla paryskiego zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA

  Piśmiennictwo w językugreckim starożytności przedchrześc. (I), wczesnochrześc. (II),okresu bizant. (III) oraz czasów nowoż. (IV).

  Ze względu naobiektywną wartość i wpływ, jaki l.g. (zwł. starożytna) wywarłana całokształt kultury eur., uważana jest za największąnar. literaturę świata; wydała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECCY OJCOWIE

  Ojcowie Kościoła piszący po grecku,a także koptyjsku (najwcześniejsze przekłady zachowałysię w języku gr.) od czasów apost. (—* apostolscy ojcowie)do 1. poł. VIII w. (—» Jan z Damaszku).

  1. Rys  h i s t o r y c z n o - g e o g r a f i c z n y - Do III w.o.g. działali prawie na całym obszarze cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /13 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAY THOMAS

  ur. 26 XII 1716 w Londynie, zm. 30 VII1771 w Cambridge, ang. poeta.

  Studiował 1734-39 w Cambridge;1743 uzyskał stopień bakałarza prawa cywilnego,1759-61 badał w British Museum w Londynie staroang. rękopisy;1768 nadano mu tytuł prof, historii nowożytnej.Spuścizna lit. G. nie jest bogata; najbardziej znaną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - STAROŻYTNOŚĆ

  Wg kryterium stylistycznego l.g.800-300 prz.Chr. dzieli się na okres p r z e d k l a s y c z n y ,k l a s y c z n y i p o k l a s y c z n y ; podział ten zyskuje pełniejsząargumentację w połączeniu z kryterium terytorialnym ijęzykowym.

  Z kilkunastu znanych gr. dialektów rangę językaartyst. zyskały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /26 038

  praca w formacie txt

Do góry