Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRIGORIEW APOLLON ALEKSANDROWICZ

  ur. 28 VII1822 w Moskwie, zm. 7 X 1864 w Petersburgu, pisarz, krytyklit., tłumacz.

  Studiował prawo na uniw. w Moskwie (1838-42); pracowałnast. jako bibliotekarz, urzędnik i nauczyciel; początkowojego poglądy były pełne sprzeczności; od ateizmu przechodziłdo głębokiej wiary, ascezy i związków z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIFFITH RAYMOND OP bp.

  ur. 15 X 1798 w Limerick(Irlandia), zm. 18 VI 1862 w Kapsztadzie (pd. Afryka), misjonarz.

  Po wstąpieniu do zakonu studiował filozofię i teologięw Lizbonie i Rzymie; 1821 przyjął święcenia kapł., po czymbył kaznodzieją w Irlandii i przeorem klasztoru w Dublinie;1837 został wik. apostolskim w zał. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIBOMONT JEAN OSB

  ur. 17 IX 1920 w Bas-Oha(prow. Liège, Belgia), zm. 22 III 1986 w Rzymie, patrolog,historyk duchowości monastycznej, orientalista.

  Do opactwa w Clervaux (Luksemburg) wstąpił 1937 i 1944przyjął święcenia kapł.; od 1945 studiował w Lowanium,gdzie 1953 uzyskał doktorat filologii i historii orientalnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRESSMANN HUGO

  ur. 21 III 1877 w Mölln k. Neubrandenburga,zm. 6 IV 1927 w Chicago, protest, egzegeta.

  Studia teol. odbył w Greifswaldzie, Getyndze, Kilonii iMarburgu; po habilitacji 1902 wykładał (do 1906) egzegezęST i historię religii sem. na wydz. teologii protest, w Kilonii,a 1907-27 w Berlinie; od 1906 współpracował z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIENKOW ALEKSANDR IWANOWICZ

  ur. 1839,zm.1901, prawosł. teolog moralista.

  Studiował w AkademiiDuch. w Moskwie; był prof, teologii mor. i pedagogiki wAkademii Duch. w Kazaniu. W recenzji podręcznika I. Chałkoliwanowa (Bibliograficzeskaja zamietka, Prawosł awnyj sobiesiednik18 (1872) z. 3, 76-109) zawarł krytykę teologii kat.i protest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRETSER, Gretscher JAKOB SJ

  ur. 27 III 1562 w Markdorfiek. Meersburgu, zm. 29 I 1625 w Ingolstadt, teolog-polemista,filolog i dramaturg.

  Do zakonu wstąpił 1578; 1584-86 uczył języka gr. w jez.kolegium we Fryburgu Szwaja; 1586-88 kontynuował w Ingolstadtstudia teol. pod kierunkiem — Grzegorza z Walencji(1592 objął po nim wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIESBACH JOHANN JAKOB

  ur. 4 I 1745 w Butzbach(Hesja), zm. 24 III 1812 w Jenie, ewang. biblista.

  Studiował w Halle (uczeń J.S. Semlera) i Lipsku, po czymod 1771 wykładał NT w Halle, a od 1775 w Jenie. G. dałpodstawy nowoczesnej krytyce tekstu NT opartej na badaniachnad jego historią; dzięki odkryciu nowych gr. rękopisówNT w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĘBIEŃ

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnym wpar. Dzietrzniki w dek. wieluńskim (św. Wojciech Bp) w archidiec.częstochowskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1299, należałado kapituły metropol, w Gnieźnie; 1470 wzniesiono tudrewniany kościół, na miejscu którego ok. 1500 z fundacjiabpa J. Łaskiego zbudowano obecny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIESBACHER PETER

  ur. 25 III 1864 w Egglham (Bawaria),zm. 28 I 1933 w Ratyzbonie, muzyk kościelny.

  Studiowałteologię w Pasawie, gdzie 1886 przyjął święceniakapł.; uczył muzyki w seminarium opactwa Sankt Emmeramw Ratyzbonie, a od 1911 był nauczycielem kontrapunktu,form i stylów muz. w tamtejszej szkole muzyki kośc;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĘBOSZÓW

  Parafia w dek. Dąbrowa Tarnowska wdiec. tarnowskiej.

  Powstała prawdopodobnie na przełomieXIII i XIV w. (wymieniona jest 1326); była tu szkoła par.(wzmiankowana 1596), szpital (1711), bractwo Imienia NMP(1711) i św. Izydora (1748); obecny kościół par. NMP Wniebowziętej,zbudowany 1650 z fundacji wojewody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt

Do góry