Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRODZIEC (dzielnica Będzina)

  Parafia w dek. św. StanisławaBpa w Czeladzi (do 1984 w dek. będzińskim) w archidiec.częstochowskiej (od 1925).

  G., wzmiankowany 1254 jako wieś, należał do klasztorunorbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem; 1951 otrzymałprawa miejskie; 1976 został włączony w granice Będzina ijest jego dzielnicą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI LEON

  ur. 11 X 1886 w Skupi k. Siedlec,zm. 17 V I I 1969 w Warszawie, bp Pol. NarodowegoKościoła Katolickiego.

  Jako student Wyższej Szkoły Techn. w Warszawie po strajkuszkolnym 1905 wyemigrował do Stanów Zjedn.; ukończyłseminarium duch. Polskiego Nar. Kościoła Kat. w Scranton(Pensylwania); 1910 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODY CZERWIEŃSKIE

  Obszary na zach. od Bugu,w bliskim sąsiedztwie grodu Czerwień (jego pozostałościąjest grodzisko we wsi Czermno nad Huczwą w par. Perespa,dek. Tyszowce), będące w X-XIV w. przedmiotem sporu pomiędzyPolską a Rusią.

  W skład G.Cz. wchodziły — Wołyń - u ujścia Huczwy doBugu (grodzisko we wsi Gródek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI MAKSYMILIAN ks.

  ur. 12 XII 1869 wBorzechowie k. Starogardu Gdańskiego, zm. 7 XI 1939 w Tuczniek. Piły, działacz polonijny.

  Po studiach teol. w Pelplinieprzyjął święcenia kapł.; początkowo pracował na Oksywiu (Gdynia), lecz za działalność nar. przeniesiono go do Godziszewa;od 1907 był prob, w Głubczynie; 1925...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZICKI FAUSTYN SJ

  ur. 1710 (ochrzczony 15 II)na Polesiu, zm. po 1773 prawdopodobnie na Ukrainie, matematyk.

  Do zakonu wstąpił 1726 w Krakowie; odbył studiafiloz.-teol. w kolegiach zak. w Kaliszu (1729-32) i Lublinie(1734-38) oraz matematyczne w Krasnymstawie (1732-34);nauczał retoryki w Jarosławiu, Krośnie i Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI STANISŁAW ks.

  ur. ok. 1542 na Mazowszu,zm. 30 I 1612 w Krakowie, poeta i tłumacz.

  Studia odbył w kolegium jez. w Pułtusku, gdzie był uczniemm.in. J. Wujka; ok. 1573 przyjął święcenia kapl., anast. został kanonikiem uniejowskim, później kał. (1577) iłowickim; 1584 pełnił funkcję sekretarza król., a od 1595...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZICKI STANISŁAW SJ

  ur. 1541 w Poznaniu, zm.1613 tamże, teolog, kaznodzieja (zw. apostołem Litwy).

  Po studiach 1557-61 w Akademii Krak. przebywał w Poznaniu,a nast. w Rzymie, gdzie 1567-71 studiował filozofię iteologię; do zakonu wstąpił 1571; uzyskawszy 1575 doktoratteologii, został rektorem kolegium jez. w Pułtusku, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDECKI FLORIAN OFMObs

  ur. 1590 w ZiemiKrak., zm. 6 X 1653 w Warszawie, działacz zakonny.

  Do zakonuwstąpił 1610; wykładał filozofię i teologię w studiumzak. w Krakowie; był przełożonym klasztorów; jako sekretarzprowincji złożył w jej imieniu w Rzymie apelację podważającąsposób przeprowadzenia reformy 1628 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEC

  Parafia w dek. wyszogrodzkim w diec. płockiej;par. kościół św. Bartłomieja, fundowany w poł. X I Iw. przez Bartłomieja (znanego z dokumentu dla Czerwińskaz 1155), wzmiankowany 1403, drewniany, przetrwał do końcaX V I I w.; kolejny, zbudowany 1697, spłonął 1814;

  obecny kościół,wzniesiony 1854...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDECKI WACŁAW ks.

  ur. ok. 1535 w Grodźcu(Śląsk Cieszyński), zm. 1591 w Brnie (Morawy), kartograf,brat Jana, bpa wrocławskiego.

  Studiował 1550-55 matematykęi fizykę na UJ, a nast. na uniw. w Lipsku, gdzie zetknąłsię z Ph. Melanchtonem; tu też opracował mapę Polski (wyd.przez J. Oporyna w Bazylei ok. 1562), będącą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt

Do góry