Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GROLLIER PIERRE HENRI OMI

  ur. 30 III 1826 w Montpellier(pd. Francja), zm. 4 VI 1864 w Fort Good Hope,misjonarz.

  W 1847 wstąpił do zgromadzenia i 1851 przyjąłświęcenia kapł., po czym 1852 został wysłany do pn.-zach.Kanady; pracował w dolinie rzeki Mackenzie, zakładając stacjemis. m.in. w Fort Fond du Lac, Fort Rae, Fort Norman...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADKARZE MAZURSCY, gromadkarstwo

  Ruchrei.-nar. zapoczątkowany w Kościele luterańskim w Prusachw 1. poł. XIX w., który przetrwał do II wojny świat.; nazwapochodzi od zbierania się w grupach (gromadach) wyznawcówluteranizmu pod przewodnictwem wybranych przez siebiekaznodziejów na modlitwę i czytanie Pisma św.

  Ruch gromadkarski wywodził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /5 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISKO

  Stary, opustoszały, już nieczynny —» gród(rozróżnienie gród - g. występuje w językach słow. od XIIIw.).

  G. często przetrwało jako widoczne ukształtowanie terenuwśród łąk, pól, lasów albo nieużytków; bywało wykorzystywanewtórnie w ten sam sposób (na g. w Łęczycy zbudowanonowy gród po przerwie X w. -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADY LUDU POLSKIEGO

  Organizacja rewolucyjno-demokratyczna emigrantów pol. w Anglii, o własnymradykalnym i chrzęść, programie społ.; za jej początek uważasię wydanie 1835 Manifestu Gromady Grudziąż.

  Trzon organizacji stanowili emigranci z Portsmouth - żołnierzepowstania listopadowego, więzieni przedtem przezwładze prus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEŃSKA DIECEZJA

  Utworzona 13 IV 1991 wzwiązku z przywróceniem przez pap. Jana Pawła II organizacjiKościoła rzym.kat. na Białorusi, została sufr. —» mińsko--mohylewskiej metropolii; obszar d.g. pod względem kośc.obejmuje znajdującą się w granicach Białorusi część dawnejarchidiec. wileńskiej oraz 7 parafii z dawnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

  Diecezja utworzona 1900 (jako grodzieńsko-brzeska), od 1922wchodziła w skład Pol. Autokefalicznego Kościoła Prawosł.(jako grodzieńsko-nowogródzka).

  Najpóźniej od X I I w. prawosławie docierało na Grodzieńszczyznę,która pod' względem kośc. należała do archidiec.i metropolii kijowskiej (z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /8 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK

  Parafia w dek. brańskim, należącym do apost.administratora w —> Drohiczynie (od 1991 diecezja); na pocz.XVII w. powstała w G. parafia unicka i prawdopodobnie wtedyzbudowano tu drewniany kościół, który po kasacie unii 1839 zamienionona cerkiew prawosł.; 1921 kościół przejęli katolicy, a17 III 1923 bp wil...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK MAZOWIECKI

  (do 1928 Grodzisk), parafiei dekanat w archidiec. warszawskiej.

  Na skraju dzisiejszego G., znajdowało się wczesnośredniow. grodzisko; w XIVw. było ono własnością Grodziskich, którzy zbudowali tu kościółśw. Anny, wzmiankowany 1355; na przełomie XV i XVIw. G. przeszedł w posiadanie Okoniów, którzy 1522...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Miasto, parafia i dekanatw archidiec. poznańskiej.

  Jako gród i osada targowa G. powstat we wczesnym średniowieczu;w 2. poł. XIII w. wchodził w skład dóbr klasztorucystersów w —» Gościkowie (Paradyżu); przed 1303 otrzymałprawa miejskie, a od 2. poł. XV w. był własnością Ostroroguw; za sprawą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /4 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIECKI ADAM

  Pseud. Maciej Dargodzki, zm.1647 w Wyszynie k. Konina, kasztelan, polemista religijny.

  Ok. 1618 przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm (odbudowałspalony 1617 kościół w Wyszynie); od 1627 był kasztelanemnakielskim, a od 1632 międzyrzeckim; na sejmach: 1634 -popierał zakaz nabywania nowych dóbr ziemskich przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt

Do góry