Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GROMNICKI STANISŁAW ks.

  ur. 25 XI 1843 w Skalenad Zbruczem, zm. 20 V 1921 we Lwowie, kaznodzieja.

  Po przyjęciu 1866 święceń kapł. pracował jako duszpasterzw Kozłowie, od 1868 zaś w Płotyczy, gdzie wzniósł kościół, ana terenie parafii - 2 kaplice (w Ihrowicy i Jankowcach); od1878 był prob, w Petlikowcach (wybudował kaplicę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROÓTE GEERT

  ur. X 1340 w Deventer, zm. 20 VIII1384 tamże, pisarz ascet. i kaznodzieja, uważany za inicjatora—> devotio moderna.

  Po studiach teol., med., ästron, i prawa kan. (1355-68) wParyżu i Kolonii G. podjął prace duszpast. w Utrechcie i Akwizgranie;za namową przyjaciela, Henryka z Kalkar, zrezygnowałz beneficjów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMNICKI TADEUSZ ks.

  ur. 26 XII 1851 w Kopyczyńcachna Podolu, zm. 17 XII 1939 w Krakowie, kanonista,historyk Kościoła i prawa kan., reprezentant krak. szkoły historycznej.

  Po studiach filoz.-teol. na wydz. teologicznym Uniw. Lwowskiegoi przyjęciu 1874 święceń kapł. został wikariuszem par.Kulików i św. Antoniego we Lwowie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROPPER JOHANN

  ur. 24 II 1503 w Soest (NadreniaPn.-Westfalia), zm. 13 III 1559 w Rzymie, prawnik, teolog.

  Studiował na uniw. w Kolonii, gdzie 1525 uzyskał doktoratpraw; 1526 został kanclerzem księstwa arcybiskupiego w Kolonii;przed 1527 przyjął święcenia kapł.; od 1547 był prepozytemi archidiakonem bońskim;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMNICZNA MATKA BOŻA

  Popularny tytuł święta2 lutego, występującego w dawnym kalendarzu liturg. podnazwą Oczyszczenie NMP (Purificado BMV lub Candelaria),znajdującego odpowiedniki w in. językach zach.eur. (Licht--mess, Candlemas, Chandeleur i Candelora) i nadawanyNMP w związku z odbywającym się w tym dniu poświęceniem—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /10 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROSCHE ROBERT

  ur. 7 VI 1888 w Düren, zm. 21 V1967 w Kolonii, kat. teolog i działacz ekumeniczny.

  Po studiach teol. w Münster i Bonn przyjął 1912 święceniakapł.; był kapelanem w Hürth i Efferen, a 1920 został duszpasterzemakademickim w Kolonii; głoszone w katedrze kolońskiejhomilie i konferencje dla młodzieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISKO nad PROSNĄ

  Parafia w dek. czermińskimw diec. kaliskiej (do 1992 w archidiec. gnieźnieńskiej).

  G. jako wieś książęca została nadana 1160 —» bożogrobcomw Miechowie, którzy przy istniejącym przed tym rokiem kościeleśw. Mikołaja prowadzili pracę duszpast. od XIII w. dokasaty klasztoru (1819); na miejscu drewnianego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZKI MICHAŁ

  ur. ok. 1682 w Wieliczkach k. Olecka,zm. po 1747, kaznodzieja ewang., poeta.

  Od 1700 studiowałteologię na uniw. w Królewcu; nast. był rektorem w Čicháchk. Olecka, 1711-13 diakonem, a nast. prob, w Ostrymkolek. Ełku. Tłumaczył z języka niem. pieśni do pol. kancjonałówewang.;

  pisał również własne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROETHUYSEN BERNHARD

  ur. 9 I 1880 w Berlinie,zm. 17 IX 1946 w Luksemburgu, niem.-franc, filozof, psychologi historyk.

  Był uczniem W. —» Diltheya; 1931-33 wykładałetykę w Berlinie; 1933 wyemigrował do Paryża, gdzie stał sięrzecznikiem niem. tradycji hermeneutycznej; w celu określeniastruktury ludzkiego życia wewn. łączył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROLL ADOLF SchP bp.

  Imię zak. Adolf od św. Jerzego,ur. 16 IV 1682 w Kroměřížu (Morawy), zm. 24 XI 1743w Györ (Węgry), orientalista.

  Do zakonu wstąpił 1698; poświęceniach kapł. uczył w kolegiach zak., pogłębiając znajomośćjęzyków wsch. i eur.; był doradcą abpów Wiednia i ces.Karola VI; jako rektor kolegium w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt

Do góry