Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRUSZÓW

  Parafia w dek. dobczyckim w archidiec.krakowskiej eryg. przed 1337 przy kościele Rozesłania Apostołów;obecny kościół, późnogot., drewniany, wzniesiony w1. poł. XVI w., konsekrowano 1508; ma jedną prawie kwadratowąnawę i prezbiterium zakończone wielobocznie orazkaplicę Pana Jezusa;

  na uwagę zasługują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUTA

  Parafia w dek. Radzyń Chełmiński w diec. toruńskiej(do 1992 w chełmińskiej); G. wzmiankowana 1222,lokowana 1282 przez Krzyżaków, została zniszczona podczasrokoszu Zebrzydowskiego 1606-08;

  od 1772 była w zaborzeprus., 1920 wróciła do Polski; parafia G. powstała wraz z lokacją wsi; kościół św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY RODZIN

  Wspólnoty i stowarzyszenia skupiającemałżeństwa i rodziny chrzęść, (powstające spontanicznielub z inicjatywy Kościoła) w celu uczestniczenia w zbawczymposłannictwie Chrystusa (— apostolat II, IV); jedna z podstawowychform posoborowego duszpasterstwa —» rodzin.

  1. G e n e z a i r o z w ó j - Nasilające...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA RELIGIJNA

  Wyróżniony i zorganizowany systemrelacji pomiędzy wieloma osobami (-> wspólnota) zmierzającymido realizacji określonego zespołu wartości (E.T. Hiller, J.H. Fichter, Ë. Pin). Socjologowie religii wyróżniają5 kryteriów przynależności do g.r. -

  ° przyjęcie wartości grupowych; w g.r. są nimi wiara w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA RÓWIEŚNICZA

  Mała, nieformalna -» grupaspołeczna utworzona samorzutnie przez ludzi równych wiekiem(jako naturalna forma życia społ., zwł. u dzieci, młodzieżyi emerytów) na podstawie wspólnoty odczuwania idziałania (R.J. Havighurst); jest efektem spontanicznej aktywnościzabawowo-rozrywkowej oraz rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWA DYNAMIKA

  Dział -> psychologii społ. badającyi opisujący procesy zachodzące głównie w małych grupachbądź analiza działających tam sił jako czynników warunkującychwystępowanie w nich określonych zjawisk, także zespółmetod i technik stosowanych przez organizatorów i prowadzącychgrupy dla osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /20 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWA PSYCHOTERAPIA

  Leczenie przez uczestnictwow grupie z wykorzystaniem czynników —> grupowejdynamiki; termin p.g. wprowadził 1932 J.L. Moreno.

  Choroba człowieka jest zjawiskiem nie tylko biol., ale ipsych.-spol., dlatego dla jej leczenia istotne są relacje międzyosobą chorą a jej środowiskiem społecznym. Medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /11 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWE DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła,polegająca na służbie określonej liczbie osób połączonychwięzią duchową, która rodzi poczucie wspólnotowości.

  1. P o d m i o t e m i p r z e d m i o t e m d.g. są wyznawcy^Jezusa Chrystusa zjednoczeni w Kościele (—> duszpasterstwoIII 1), realizujący funkcję duszpast. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /9 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWE WYCHOWANIE

  Wychowanie zespołowedokonujące się poprzez oddziaływanie na wychowanka zapośrednictwem grupy społecznej (zespół wychowawczy),jej wewn. stosunków i działalności.

  Wychowanie to wybiera metodę posługującą się grupą rówieśnicząjako narzędziem wychowawczym, a opiera się nazałożeniu, że jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KATECHETYCZNA

  Zespół osób, które łączybezpośrednie współdziałanie, przyjęte normy oraz określonastruktura i rei. (katechetyczne) cele.

  Podstawową g.k. stanowi rodzina, a ważnym etapem grupowejkatechezy jest klasa szkolna; po 1960 popularne stałysię w Polsce przykościelne g.k., składające się czasami nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt

Do góry