Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZECH - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  Koncepcje g.są zróżnicowane - g. jako wykroczenie o charakterze rytualnym,czyli godzący w osobowo bądź nieosobowo pojęte bóstwo(istotę wyższą, świętość) lub o charakterze etycznym(mor.), łamiący normy prawa naturalnego, a także ustaloneprzez założycieli religii oraz tradycję zasady postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /18 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYZIECKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 19 XI 1856 w Pruchnikuk. Jarosławia, zm. 21 VIII 1941 we Lwowie, kapelan ikaznodzieja wojskowy.

  Po studiach filoz.-teol. w Przemyśluprzyjął 1880 święcenia kapt. i pracował jako katecheta, m.in.w szkole organistowskiej i prywatnym konwikcie żeńskim;1882-1903 był kapelanem wojskowym w Sarajewie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYGLEWICZ FRANCISZEK ks.

  ur. 24 XI 1897 w Kole,zm. 22 XI 1957 w Częstochowie, pisarz rei., pedagog, bratFeliksa.

  Po studiach (od 1916) filoz.-teol. w seminariumduch. we Włocławku przyjął 1922 święcenia kapł.; był wik. iprefektem w Praszce k. Wielunia, a od 1924 prefektem gimnazjumczęstoch.; 1940 niem. władze okupacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1 . S t a r y T e s t a m e n t - mówiąco g. posługuje się wieloma terminami opisującymi poszczególnejego aspekty; istnieje ponad 50 określeń tego, cowspółcz. teologia zalicza do kategorii g.; terminy hebr. odnosząsię nie tyle do istoty g., ile do sytuacji wytworzonej przezpostawę lub działanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /19 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYŻYNA

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec. poznańskiej.

  We wsi G., wzmiankowanej 1296, był kościół par.św. Marcina, wzniesiony w ostatniej ćwierci XIII w. z fundacjiwłaściciela G. Wojsława Borka, z granitowych kamienipolnych, wczesnogot., 1-nawowy, remontowany 1737-38; odkońca XVIII w. ulegał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYGLICKI, Greglicjusz WOJCIECH ks.

  ur. w Jędrzejowie,zm. 16 VII 1670 w Krakowie.

  Studia na wydz. filozofiiUJ ukończył 1629; doktorat obojga praw uzyskał prawdopodobniew Rzymie; 1649-65 był prof, prawa kan. AkademiiZamojskiej, kustoszem kapituły, prob, w Sitańcu i Wilkołazie;

  1665 zrezygnował z profesury oraz posiadanych beneficjówi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Na kształtowanie się teologiig., będącej dziedziną daleko idących przemian, wpływ miałym.in. rozmaite formy życia chrzęść, oraz powstające pod ichwpływem kierunki teol., filoz. i kulturowe.

  1. W K o ś c i e l e s t a r o ż y t n y m pojęcie g. nie byłoprzedmiotem dokładniejszej refleksji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /24 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZAWA

  Miejscowość z kościołem filialnym Ścięciaśw. Jana Chrzciciela w par. i dek. Miedźna (do 1984 w dek.pszczyńskim) w diec. katowickiej; późnogot. kościół wybudowanoprawdopodobnie w pocz. XVI w., 1590-1628 należałdo protestantów, 1651 oddano go katolikom i przebudowanozapewne 1690; jest budowlą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYMOSZ MARCIN TEOFIL SJ

  ur. 11 XI 1633 na Litwie,zm. 9 VIII 1708 w Jarosławiu, teolog, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1651; po przyjęciu święceń kapł. wykładałnauki human, i retorykę w kolegium zak. w Lublinie,filozofię w Poznaniu i Kaliszu oraz teologię mor. w Krakowie,Lwowie i Jarosławiu, gdzie był także prefektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBSK

  Parafia w dek. mławskim w diec. płockiej.

  Wieś G., dawny gród, wzmiankowano 1095 pod nazwą Grebezco; w XI-XIII w. miał na podgrodziu kościół św. Leonarda,na miejscu którego znajduje się obecnie drewniana kaplicaśw. Leonarda, wzniesiona ok. poł. XVIII w.;

  na tereniewsi zbudowano, zapewne w XIV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt

Do góry