Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GUZZO AUGUSTO

  ur. 24 1 1894 w Neapolu, zm. 15 VIII1986 w Turynie, filozof.

  Wykładał filozofię na uniw. w Pizie (od 1932) i w Turynie(od 1934); 1950 założył czasopismo „Filosoiia. Rivista quadrimestrale",którym kierował do śmierci. Początkowo zajmowałsię estetyką i historią filozofii, a nast. problematyką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALA, Republika Gwatemali, República de Guatemala

  Państwo w Ameryce Środk. graniczące na pn. izach. z Meksykiem, na wsch. z Hondurasem i Salwadorem,na pn. wschodzie z Belize, granicę pd. stanowi Ocean Spokojny;zajmuje 108 889 km2 i liczy 7,74 min mieszk. (1987),z czego 40% stanowią Indianie, a 1% potomkowie hiszp.zdobywców; chrześcijaństwo wyznaje 90%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /8 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWADELUPA, Guadeloupe

  Wyspa na Morzu Karaibskimw archipelagu Antyli Franc. (— Antyle), 1850-1951 diec.Gwadeloupe - Saint-Pierre (—> Basse-Terre - Pointe-à-Pitre).

  Wyspę odkrył 1493 K. Kolumb, który pierwotną jej nazwę(Karoukera) zmienił na G., dedykując nowy ląd MB z —>Guadalupe (Hiszpania) jako wotum wdzięczności za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALA

  Stolica państwa —» Gwatemala, siedzibametropolii z sufraganiami (od 1982): Huehuetenango, Jalapa,Quezaltenango, San Marcos, Santa Cruz del Quiche, Solóla,Vera Paz, Zacapa, wikariatami apost. El Peten (od 1984) iIzabal (od 1988), prelatura Escuintla (od 1960); od 1957 G.pozostaje w unii z prałaturą Santo Cristo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWAŁT

  Niesprawiedliwe (fiz. lub mor.) oddziaływaniena jednostkę, a w niektórych przypadkach również na całąspołeczność, naruszające istotne jej wartości osobowe lubutrudniające albo też uniemożliwiające wolne i świadomedziałanie; także bezprawne działanie, głównie o charakterzespoł.-polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /8 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUYOT Louis JEAN kard.

  ur. 7 VII 1905 w Bordeaux,zm. 1 VIII 1988 tamże, duszpasterz.

  Po studiach prawniczychukończył seminarium duch. w Bordeaux, gdzie 1932 przyjąłświęcenia kapł. i nast. prowadził działalność duszpast. wśródrobotników; studia teol. kontynuował w Angelicum w Rzymie,a po powrocie do Bordeaux pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWEBROWIE

  (tur. giaur, pers. gabr), nazwa (wychodzącaz użycia) wyznawców —> zaratusztrianizmu w Iranie (wIndiach czciciele -» Ahury Mazdy zw. są parsami); g. określająsiebie jako zardusztijan (wyznawcy —> Zaratusztry),przydaje się im też nazwę atesz-parastan (czciciele ognia).

  Po najeździe arab. na Persję i upadku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCJA

  (w łacinie średniow. guarantia zapewnienieczegoś), zobowiązanie do spełnienia umówionych przezstrony warunków bądź do utrzymania pewnego stanu faktycznegolub prawnego; dotyczy stosunków cywilnoprawnych imiędzynar.; wg KPK z 1983 do g. w prawie kośc. stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUYSKI, Gujski MARCELI MAREK

  ur. 17 VI 1830 wKrzywoszyńcach na Ukrainie, zm. 6 V 1893 w Krakowie,rzeźbiarz.

  Od 1855 uczył się rzeźby w Warszawie pod kierunkiemD. Zalewskiego, a także 1856 w Szkole Sztuk Pięknych;od 1857 studiował w Akademii św. Łukasza w Rzymie; nast.przebywał we Florencji i Bolonii, a 1867-72 we Francji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCYJNA USTAWA

  Prawo Królestwa Wł.wprowadzone 13 V 1871 w celu rozwiązania —> rzymskiejkwestii (po zajęciu Państwa Kośc. wraz z Rzymem); nie uznanaprzez Stolicę Apost. została zniesiona 1929 na mocy 26art. Paktów Later. (—» laterańskie traktaty).

  Tekst u.g., przedstawiony Stolicy Apost., zawierał m.in.następujące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 768

  praca w formacie txt

Do góry