Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GWIDON z PIZY OCarm

  Żył w 1. poł. XIV w., wł. poeta.

  Napisał komentarz poetycki (tercyną w 8 pieśniach) doInferno Dantego Alighieri (Dichiarazione poetica dell Infernodantesco, Propugnatore 1(1888) 62, 326); pozostawił równieżłac. objaśnienia komentarza zachowane w częściach (fragmenty w Bollettino della Società Dantesca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON, Guido kard.

  zm. 18 III 1158, legat pap. wPolsce (1148-50).

  Był Włochem, kurialistą rzym., od 1145kard. diakonem S. Maria in Porticu; 1148 dzięki staraniomkróla niem. —> Konrada III został wysłany przez pap. —» EugeniuszaIII jako legat do Polski, z poleceniem rozstrzygnięciasporu między księciem Władysławem II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWERU

  Diecezja w Zimbabwe, sufr. Harare, eryg. 1 I1955 (do 25 VI 1982 pod nazwą Gwelo) z istniejącego od 24VI 1950 wikariatu apost., który powstał z prefektury apost.Fort Victoria (eryg. 14 XI 1946); zajmuje 99 158 km2 i liczy2,3 min mieszk., w tym 276 077 katolików, 43 parafie, 24księży diec. i 48 zak., 82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIEŹDZIN

  Parafia w dek. czarneńskim (do 1980 wdek. człuchowskim) w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej.

  WieśG., lokowana 1376 przez Krzyżaków, należała po pokoju toruńskim(1466) do Polski, od 1772 była pod zaborem prus.,1945 wróciła do Polski; wraz z lokacją wsi powstał w G.pierwszy kościół św. Joachima (od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON, Guido Gallus SOCist kard.

  zm. 20 V 1272,legat pap. w Polsce. Pochodził z Burgundu; 1255 został opatemCíteaux i gen. zakonu; 1262 pap. Urban IV mianował gokard.;

  1265-67 był legatem pap. Klemensa IV w krajachskand., części Niemiec i w Polsce, zajmując się szczególnieustawodawstwem kośc; zorganizował synody w Bremie,Magdeburgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZD i PLANET BÓSTWA

  Przedmiot kultu w religiachniechrześc. (—» astrolatria), którego podstawą jest animistycznakoncepcja ciał niebieskich (—> astralne bóstwa),jako poruszających się istot, wywierających wpływ na przebiegzdarzeń na ziemi (—» astrologia).

  Gwiazdy i planety w religiach indywidualizowano lub grupowanow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWINEA, Republika Gwinei, République de Guinée

  Od2 X 1958 niepodległe państwo w zach. Afryce (od 1891 koloniafranc, włączona 1904 do Franc. Afryki Zach.); graniczyna pn. zachodzie z —» Gwineą Bissau, na pn. z Senegalem,na pn. wschodzie z Mali, na wsch. z Wybrzeżem Kości Słoniowej,na pd. z Liberią i Sierra-Leone, granicę zach. wyznaczaOcean Atlantycki;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z AREZZO OSBCam

  ur. ok. 991, zm. po1033, teoretyk muzyki.

  Kształcił się w opactwie benedyktyńskimw Pomposie k. Ferrary, gdzie został mnichem; zdobyłtam sławę wykonaniem antyfonarza, w którym wykorzystałnowy liniowy system nauczania muzyki; ok. 1025 opuści! klasztori przeniósł się do Arezzo; bp Teobald zatrudnił go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZDA

  (hebr. kokab, gr. astor, fósforos, stojcheja),ciało niebieskie świecące samoistnie, z natury podobne doSłońca; wiele g. tworzy niezmienne ugrupowania (gwiazdozbiory),którym w starożytności nadano nazwę g. stałych; znimi też wiązała się mitologia wielu ludów (—> astralne bóstwa,—» astralne mity);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /5 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARDIAN

  (w łacinie średniow. guardianus = castosstróż, strażnik), w zakonach franciszkańskich oficjalny i popularnytytuł przełożonego wspólnoty braci, a w miarę rozwojui organizacji zakonu (—» franciszkanie I A) określenieprzełożonego uformowanego —» domu zakonnego (2).

  Zgodnie z zasadą minoritas u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /4 143

  praca w formacie txt

Do góry