Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HACCIUS GEORG

  ur. 22 VII 1847 w Liineburgu, zm. 4VI 1926 w Hermannsburgu, luterański misjonarz.

  Studiował 1868-70 teologię w Erlangen i Getyndze, a 1 8 7 3w Hanowerze; po ordynacji 1874 jako pastor zaangażowałsię w działalność propagującą misje; 1887-89 wizytował wrazz E. Harmsem placówki mis. prowadzone przez —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERT Louis

  ur. 1635 lub 1636 w Francillon k. Bloiswe Francji, zm. 7 IV 1718 w Paryżu, teolog, dogmatyk i moralista.

  Doktorat uzyskał 1668 na Sorbonie; pełnił nast. różnefunkcje kośc. w diec. Luçon i Auxerre oraz Verdun i Châlons-sur-Marne, gdzie był przełożonym seminarium duch.;angażował się w odnowę życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACZÓW, Hoczów

  Parafia w dek. Krosno II w archidiec.przemyskiej.

  Wieś H. została zał. na prawie magdeburskim ok. 1352przez króla Kazimierza Wielkiego; parafię H. ufundował ok.1388 Władysław Jagiełło; 1506 wzmiankowana jest szkołapar. w H.; po najazdach tatarskich 1624 parafia H. podlegała1631-1804 Arcybractwu Kapł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAC FESTA DIE TOTA, GRATULETUR POLONIA

  Najstarsza anonimowa sekwencja mszalna ku czci św. Wojciechapowstała w Gnieźnie prawdopodobnie po 1090 (wg H.Kowalewicza); wykonywana była przede wszystkim w Gnieźnie,początkowo na święto narodzin dla nieba, a od XV w.wyłącznie na przeniesienie relikwii;

  występowała w gnieźn.księgach liturg. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABICHT MIECZYSŁAW

  ur. 5 V 1918 w Krakowie, zm.11 VII 1982 w Lanaken (Belgia), działacz kościelny.

  Po studiach z zakresu prawa i nauk polit, oraz po pracydyplomatycznej na Dalekim Wsch., prowadził 1947 działalnośćw pol. Akcji Kat. w Londynie; nast. podjął pracę wMiędzynar. Ruchu Studentów Kat. Pax Romana we FryburguSzwajc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACHAN

  Duchowny, zwierzchnik wyznania karaimskiego(—» karaimi), przywódca rei. i świecki; w myśl Statutu KaraimskiegoZwiązku Rei. w Polsce h. jest zwierzchnikiem duchowieństwakaraimskiego i zastępcą przew. zarządu tegoZwiązku. Urząd ustanowiony został 1837 w Eupatorii(Krym), a 1857 przeniesiony do Trok k. Wilna;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABIT

  (łac. habitus ubranie, strój), ubiór członków instytutówzak. męskich i żeńskich, określony przez —» konstytucjezakonne, noszony na znak poświęcenia się Bogu i świadectwoubóstwa; prawodawstwo po Soborze Wat. II używapojęcia h. w znaczeniu szerszym - strój zak. (kan. 669).

  1. G e n e z a i r o z w ó j -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /9 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERT ISAAK bp.

  ur. ok. 1600 w Paryżu, zm. 15 IX1668 w Pont-de-Sa!ars k. Rodez, teolog, pisarz, polemista.

  Po wydaniu 1623 tomu wierszy łac. Pietas regia (zadedykowanegokard. A.J. Richelieu) otrzymał tytuł bakałarza, a1626 doktoryzował się z teologii na Sorbonie; brał udział wpolemice dotyczącej ustanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERSCHRACK MIKOŁAJ

  Tworzył w 2. poł. XV w.w Krakowie, malarz. Pochodził z Nowej Wsi pod Krakowemi 1454 otrzymał obywatelstwo miasta Krakowa; 1468 zawarłumowę z konwentem augustianów przy kościele św. Katarzyny,zobowiązującą go do wykonania ołtarza głównego; 1476pracował we Lwowie, gdzie dla tac. katedry pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERL FRANZ XAVER

  ur. 12 IV 1840 w Oberellenbach(Bawaria), zm. 5 IX 1910 w Ratyzbonie, niem. muzykolog,przedstawiciel —» cecylianizmu.

  Po przyjęciu 1862 święceń kapł. był m.in. chórmistrzem wkatedrze w Pasawie; 1867-70 prowadził w Rzymie badania wtamtejszych archiwach i bibliotekach, będąc jednocześnie organistąw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry