Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HAHN HUGO

  ur. 18 X 1818 w Gut Aahof k. Rygi, zm.24 XI 1895 w Kapsztadzie, protest, misjonarz.

  Po ukończeniu 1834 gimnazjum w Rydze wstąpił do ReńskiegoTow. Misyjnego; 1838 przyjęty został do seminariummis. i 1841 udał się do Afryki, aby rozszerzyć reńską misjęod rzeki Oranje w Kraju Przylądka po terytoria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - W KOŚCIELE WSCHODNIM

  1. W B i z a n c j umutrzymały popularność wypracowane w starożytności formułyBios kat politela (odpowiednik łac. —> Vitae) mnichówi bpów, —» apoftegmaty ojców oraz używane powszechnieod IV w. zbiory żywotów w rocznym cyklu liturg., czyli-* menologia i ich skróty —» synaksariony; równoleglefunkcjonowały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /14 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFICZNE CZASOPISMA

  Periodyki wydawaneprzez różne instytucje kość, wydawnictwa wyznaniowelub osoby fiz. w celu upowszechniania życiorysów, działalnościi kultu świętych, błogosławionych lub osób zmarłych wopinii świętości, jak również publikujące kryt. studia źródełhagiograficznych stanowiących podstawę opracowań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /8 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIONIM

  (gr. hagios święty), pseudonim pisarski zawierającyimię lub nazwisko świętego, najczęściej tożsame z przybranymprzez autora przy profesji zak., np. „Jan od św. Franciszka",którym Ignacy Krzyżkiewicz sygnował Lekarstwonowe z Hieruzalem (Pz 1678) lub „Joannes Damascenus aMatre Dei" (J.D. —> Kaliński)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOSORITISSA, Chalkopratissa

  (gr. hagion sorosświęty relikwiarz), bizant. ikonograficzny typ przedstawieńMaryi, którego nazwa pochodzi od cudownej ikony MB,czczonej od poł. VI w. w sanktuarium maryjnym - Chalkoprateiaw Konstantynopolu, związanej z relikwiami PaskaNMP; wyobraża Maryję (bez Dzieciątka Jezus) w orędującejpozie, w całej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHANEC JÓZEF bp.

  ur. 10 IV 1793 w Twarożcu Wysznimk. Bardiowa, zm. 22 XII 1875 w Preszowie, ukraińskidziałacz nar. na Rusi Zakarpackiej.

  Filozofię studiował wWielkim Waradynie (Oradea), a teologię w Trnawie; 1817przyjął święcenia kapł. w obrządku gr.kat.; do 1841 był duszpasterzemw par. Peklin-Orosz, Viszlo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - DZIEJE

  1 . W s t a r o ż y t n o ś c i chrzęść, powstały najstarszespisy męczenników i bpów (—> Depositio martyrům iDepositio episcoporum), układane od II w. na liturg. użytekKościołów lokalnych, a zamieszczone w —» Chronografie zroku 354; zapiski komemoracyjne stały się zalążkiem przyszłych—» kalendarzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /13 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHN HEINRICH

  ur. 29 VIII 1800 w Akwizgranie, zm.11 III 1882 tamże, działacz mis. i społeczny.

  Po studiachmed. w Gandawie pracował jako lekarz w Montsen k. Liège,gdzie 1832 zetknął się ze Stow. Rozkrzewiania Wiary podwezw. św. Franciszka Ksawerego (—> Franciszek Ksawery III2°); 1842 założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - W POLSCE

  Początki h. związane są z wprowadzeniemchrześcijaństwa i rozwojem rodzimych kultów świętych. Wś r e d n i o w i e c z u powstały teksty o dużej wartości hist.,przede wszystkim żywoty św. Wojciecha z przełomu X i XIw., np. Est locus in partibus Germaniae, tzw. Vita prior(MPHn IV 1), pisany 998-999...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /16 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIASMA

  (gr. hagiasmas poświęcenie), w Kościołachwsch. nazwa obrzędu zwykłego (mała h.) i wielkiego (wielkah.) poświęcenia wody (1) w uroczystość —> Objawienia Pańskiego(Epifania) oraz nazwa poświęconej wody, zw. „Jordanem"lub „wodą jordańską" (2).

  1. Obrzęd h. wywodzi się z liturg. wspomnienia —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 637

  praca w formacie txt

Do góry