Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kościół rumuński

  Rumunia, posiadając niepodległość od półwiecza, w pierwszej wojnie światowej brała udział po stronieEntenty, a w traktatach pokojowych (1919/1920) utrwaliła swe granice, obejmujące obszar państwa dwukrotniewiększy niż przed wojną. Długo wszakże trwało, zanim do nowych granic dostosowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA

  W Europie kilka lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej dostrzeżono, że w dziejach Kościoła katolickiego Ameryka, zwłaszcza Stany Zjednoczone, zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Podziwiano prężność jankeskich katolików i dostrzegano wyraźną różnicę polityczną i ekonomiczną między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół litewski

  Na Litwie ma początku XX wieku było ponad 55% katolików, prawie 27% prawosławnych, 14% Żydówi nieco ponad 2% protestantów. Władze carskie pozwalały tylko prawosławiu uprawiać prozelityzm. Wykorzystującrewolucję w Rosji, sejm litewski (Taryba) ogłosił (16.02.1918) niepodległość Litwy, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół łotewski

  Łotwa podczas pierwszej wojny światowej była w znacznej części zajęta przez wojska niemieckie. Powojnie utworzono Radę Ludową, która proklamowała (1918) niepodległość, lecz wkrótce siły lewicoweogłosiły Radziecką Republikę Łotewską. Po półrocznych walkach wewnętrznych Łotwa obroniła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół austriacki

  Po pierwszej wojnie światowej Austria, ogłoszona republiką, stała się mocno zubożałym małym krajem,z nieco ponad 6 milionami mieszkańców, ulegając silnie wpływom socjalizmu. Ona też z krajów europejskichnajsilniej doświadczała walki socjalizmu z katolicyzmem. Zwycięstwo partii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół irlandzki

  Irlandia żyła dwoma naczelnymi problemami: walką o polityczną niezależność i rozwiązaniem swychkwestii społecznych. W 1914 roku parlament brytyjski uznał jej autonomię, ale rząd zawiesił wykonanieustawy do końca wojny światowej. Ludność była podzielona na zwalczające się partie i obozy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół szwajcarski

  W Szwajcarii rygorystycznie przestrzegano zasad pluralizmu, poczynając od języka, a kończąc na władzy.Odrębności lokalne były pilnie strzeżone, nawet przed ingerencją władz centralnych. W życiu kościelnymwystąpiło to samo zjawisko. Od 1914 do 1958 roku niczego nie zmieniono w organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół angielski i szkocki

  Anglią nazywano najczęściej całe państwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.W Annuario Pontificio (1914) odróżniano organizację kościelną Anglii i Szkocji, a biskupstwaPółnocnej Irlandii zaliczano do Kościoła irlandzkiego, gdyż podlegały metropolii Armagh w Republice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół belgijski

  Belgia w małym stopniu zmieniła swe granice państwowe sprzed pierwszej wojny światowej, zyskującjedynie odebrane Prusom okręgi Eupen i Malmédy. Zachowała zaś Kongo jako kolonie i otrzymała mandatpowierniczy nad Ugandą i Urundi (Burundi). Walkę o wpływy w rządach toczyły trzy partie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły skandynawskie

  Dania podczas pierwszej wojny światowej pozostała krajem neutralnym. Była nadal monarchią, o dośćluźnym związku państwa z Kościołem ewangelickim. Kościół katolicki miał tylko jeden, istniejący od1892 roku, wikariat apostolska, który obejmował też Islandię i Grenlandię. W tych trzech krajach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 731

  praca w formacie txt

Do góry