Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HAMARTIOCENTRYZM

  (gr. hamartia grzech, łac. centrumśrodek), koncepcja upatrująca w pragrzechu, nie zaś wBożej miłości, istotny motyw historiozbawczego odniesieniasię Boga do człowieka, które swój szczyt osiągnęło w —» JezusieChrystusie.

  Teologicznego uzasadnienia poszukuje h. przede wszystkimw jednostronnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLIER FRANÇOIS bp.

  ur. 1585 w Chartres, zm. 2 VII1659 w Cavaillon, teolog i kanonista.

  Studiował w Paryżu,gdzie przyjął święcenia kapł.; 1624 uzyskał licencjat z teologii,a nast. doktorat; 1620 został członkiem wspólnoty przySt. Nicolas du Chardonnet (przyjęty przez A. —» Bourdoise'a),a 1657 bpem Cavaillon.

  Opublikował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMARTIOLOGIA

  (gr. hamartia grzech, logos słowo),nauka o —> grzechu, część teologii systematycznej.

  Jako teol. doktryna dotycząca upadku człowieka i jegomor. kondycji egzystencjalnej, h. jest omawiana głównie wramach teologii bibl., dogm., mor. i życia wewnętrznego. Dozadań teologii bibl. należy interpretacja danych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALUCYNACJA

  (łac. hallucinatio marzenie, urojenie,zwidzenie chorobowe), subiektywne doznanie (przy brakubodźców zewn.) doświadczane w formie zmysłowego spostrzegania(stosownie do rodzaju zmysłów) o charakterze elementarnym(np. błyski, huki) lub złożonym (np. widzenieokreślonych przedmiotów, osób, zdarzeń); we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMBURG

  Abpstwo hist. —* Brema-Hamburg w pn.Niemczech oraz ośrodek polonijny.

  P o l a c y osiedlali się w H. głównie po 1871; ich większeskupiska znajdowały się w dzielnicach Wilhelmsburg i Harburg(po lewej stronie Łaby, należącej do diec. Hildesheim)oraz w Schiffbek (obecnie Billstedt po prawej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŁACIŃSKA JOANNA CP

  Imię zak. Józefa, ur. 5 V1867 w Bulowicach k. Oświęcimia, zm. 9 II 1946 w Płocku,zał. -* pasjonistek.

  W 1887 wstąpiła do klauzurowych franciszkanek Najśw.Sakramentu w Kętach (—» adoratorki 10); poszukując wspólnotyzak. o duchowości pasyjnej, na interwencję —* HonorataKoźmińskiego przeszła do —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKO STANISŁAW ks.

  ur. 24 XII 1885 w Miżanach k.Oszmiany, zm. 1943 w Oświęcimiu, działacz polit, i oświatowy.

  Po przyjęciu 1908 święceń kapł. w Wilnie kontynuowałstudia we Fryburgu Szwajc., uwieńczone 1913 doktoratem filozofii;jako duszpasterz kolonii franc. i niem. w Białymstokuprowadził równocześnie działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMA

  Bibl. Chamat (Hamat), Epifania, miasto w zach.Syrii nad rzeką Asi (Orontes), bpstwo melchicko-prawosławnei łac. bpstwo tytuł. Epiphania in Syria.

  Miasto Chamat wymienia się wielokrotnie w ST (Lb 13,21;2 Sm 8,9-10; 1 Kri 8,65); zostało zdobyte przez króla Salomona(2 Krn 8,3-4), zaś 800 prz.Chr. przez Asyrię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER MICHAEL

  ur. 13 I 1840 w Neusaat (PalatynatGórny), zm. 4 I 1 9 1 5 w Ratyzbonie, kompozytor i pedagog.

  Wykształcenie zdobył w klasztorze benedyktynów w Metteni 1864 przyjął święcenia kapł. w Ratyzbonie; studia w dziedziniemuzyki kośc. odbył pod kierunkiem J. Schremsa, poczym był prefektem w Chorknaben Institut w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMANN JOHANN GEORG

  ur. 27 VIII 1730 w Królewcu,zm. 21 VI 1788 w Münster, protest, myśliciel.

  Studiował na uniw. w Królewcu matematykę i filozofię;znał główne języki eur., a także arab. i hebrajski; pisał rozprawyz zakresu religii, teologii, filozofii, estetyki i filologii.

  H. sądził, że filozofia nie jest autonomiczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt

Do góry