Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HAUCH JOHANNES CARSTEN

  ur. 12 V 1790 w Frederikshaid(Norwegia), zm. 4 III 1872 w Rzymie, pisarz.

  Po studiach przyr. (doktorat zoologii i fizyki) H. od 1827 pracowałw Akademii w Sor0, 1846-48 wykładał na uniw. w Kilonii,potem w Kopenhadze, gdzie 1851 objął katedrę estetyki.

  H. łącząc w swoim pisarstwie (pod wpływem A.G. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAVELBERG

  Dawne bpstwo w zach. Niemczech, obejmująceziemie między Łabą, Eldą, Jeziorem Morzyckim, Haweląi Struma, zał. 948 po podboju tych słow. ziem przezkróla niem. Ottona I Wielkiego; podległe Moguncji, od 968Magdeburgowi.

  Pierwszym bpem H. był Dudo (948-981); w czasie powstaniaSłowian 983 zniszczono siedzibę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAURIETIS AQUAS

  Encyklika pap. Piusa XII z 15 V1956 o teologii i kulcie Najśw. —» Serca Jezusa (AAS48(1956) 309-353; przekład pol. O czci Najsłodszego SercaJezusowego. Encyklika „H.a. in gaudio", Lo 1956; Encyklikapap. Piusa XII o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego, w:Zawierzyliśmy miłości, Kr 1972, II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAUCK ALBERT

  ur. 9 XII 1845 w Wassertriidingen(Bawaria), zm. 7 IV 1918 w Lipsku, ewang. teolog i historykKościoła.

  Po studiach teol. 1864-66 na uniw. w Erlangen (pod kierunkiemJ.Ch.K. von Hofmanna i G. Thomasiusa) oraz w Berlinie1866-68 (L. —» Rankego) został kaznodzieją w Monachium,a nast. w Feldkirchen; od 1874 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAUSMANN MANFRED

  ur. 10 IX 1898 w Kassel, niem.pisarz.

  Wychowywany w tradycji protest., studiował początkowow Getyndze; brał udział w I wojnie świat., a nast.1919-22 kontynuował studia filol. na uniw. w Monachium;podróżował m.in. po Stanach Zjedn. i Kubie, czego efektembyły powieści: Lampioon küsst Mädchen und kleine...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAUGE HANS NIELSEN

  ur. 4 IV 1771 w Thunöe Sogen(Norwegia), zm. 29 III 1824 w Aker k. Oslo, protest, kaznodziejawędrowny, inicjator nar. odnowy reí. o charakterzepietystycznym (— przebudzeniowy ruch).

  Wiedzę zdobywał przez lekturę Pisma św. oraz dzieł M.Lutra, J. Arndta, H.A. Brorsona i E. Pontoppidana; 1796doznał wewn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAUTECOMBE

  K. Chambéry (Sabaudia), król. opactwopod wezw. NMP, początkowo cysterskie, później benedyktyńskie.

  Przeorat w H. założyli 1121 benedyktyni z opactwa Aulps,którzy pod wpływem Bernarda z Clairvaux przyjęli 1135 obserwancjęcysterską; opat Amadeusz, ze względu na usytuowanieprzy ruchliwym szlaku, przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTO OSB abp.

  ur. ok. 850, zm. 5 V 913 w Moguncji.

  Wykształcony w Ellwangen, został zakonnikiem w Fuldzie, a888 opatem w Reichenau (zbudował tam kościół pod wezw.św. Grzegorza); 889-905 był opatem również w Ellwangen.

  Za sprawą króla Arnulfa został 891 abpem Moguncji i 892przewodził synodowi we Frankfurcie n. Menem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTLER FRANZ SERAPH SJ

  ur. 11 IX 1829 w Anras(Tyrol), zm. 13 X 1907 w Innsbrucku, pisarz ascet., krzewicielkultu — Serca Jezusa.

  Do zakonu wstąpił 1852; po studiach filoz.-teol. w Tyrnawiei Innsbrucku przyjął 1860 święcenia kapł.; wykładał filozofięi literaturę w kolegium jez. w Kalksburgu k. Wiednia;krzewił kult Serca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTO OSB bp.

  ur. 763, zm. 17 III 836 w Reichenau.

  Wychowany w szkole klasztornej w Reichenau, zosta! zastępcąopata Waldo; nast. H. był doradcą ces. Karola Wielkiego,który 802 mianował go bpem Augusty Rauricorum z siedzibąw Bazylei; posłował do Konstantynopola w sprawie uznaniaces. godności Karola; H. należał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt

Do góry