Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HEIDEGGER MARTIN

  ur. 26 IX 1889 w Messkirch (Badenia-Wirtembergia), zm. 26 V 1976 we Fryburgu Br., filozof,uważany za współtwórcę —» egzystencjalizmu.

  Filozofię i kat. teologię studiował 1909-13 na uniw. we Fryburgu;1913 uzyskał doktorat filozofii, 1916 habilitował się;wykładał we Fryburgu (1916-23, 1928-45, 1952) i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /20 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEMONIUSZ

  Żył w IV w., Grek, prawdopodobnieautor sprawozdania z dyskusji antymanichejskiej Acta disputationissancti Archelai [...] cum Manete haeresiarcha (PG10,1429-1528).

  Oryginalny tekst powstał ok. 340 i (poza fragmentami)zaginął; przekład łac. powstał pod koniec IV w.;zachowały się nadto fragmenty koptyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDELBERG

  Miasto w RFN (Badenia-Wirtembergia),siedziba najstarszego uniwersytetu niemieckiego.

  Od 1196 H. należał do bpów wormackich, 1288-1720 byłstolicą Palatynatu, 1803 został włączony do Badenii. Do zabytkówsztuki sakr. należą got. kościoły z XV w. - DuchaŚwiętego i Piotra Apostoła (przebudowany w 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP Św.

  ur. przed 130 na Bliskim Wsch. (Palestyna?),zm. po 175, pisarz chrzęść, historyk Kościoła.

  Wg EuzebHist (II 23,3; IV 8,1-2; IV 21; IV 22,1,8-9) H.nawrócił się prawdopodobnie z —» judaizmu i znał Ewangelięwg Hebrajczyków (—» apokryfy II A 2), nie określoną bliżejewangelię syr. i ustną tradycję żyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDELBERSKI KATECHIZM

  Najważniejszy (obokMałego katechizmu M. Lutra) katechizm reformacji XVI w.,opublikowany 1563 na polecenie elektora Palatynatu ReńskiegoFryderyka III (stąd zw. także Katechizmem Palatynatu).

  Głównymi autorami K.h. byli K. Olevianus - uczeń J.Kalwina i Z. Ursinus - uczeń Ph. Melanchtona; korzystalioni z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP, Pseudo - Hegezyp

  Rzekome imię autora łac.przekładu De bello Iudaico — Józefa Flawiusza, dokonanegook. 2. poł. IV w., będące zapewne zniekształconą formąimienia autora oryginału (Iosippus).

  Przekład przypisywanow starożytności (informuje o tym Kasjodor) Ambrożemu,Hieronimowi i Rufinowi z Akwilei, a w nowszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDENSTAM VERNER von

  ur. 6 II 1859 w Olshammark. Örebro, zm. 20 V 1940 w Övralid (Östergötland), szwedz.pisarz.

  W młodości wiele podróżował (byt m.in. w Egipcie, Palestynie,Syrii); zdobył wykształcenie malarskie w Rzymie i Paryżu;od 1884 przebywał w Szwajcarii (poznał tu A. Strindberga);1887 powrócił na stałe do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGGE, Frauen der Hegge, Christliches Bildungswerk die Hegge

  Kat. stowarzyszenie żeńskie, zainicjowane 1945 wWarburgu k. Paderborn przez Theodericha Kampmanna wcelu formowania młodzieży w duchu katolickim.

  H. zajmuje się prowadzeniem dla młodzieży żeńskiej rekolekcji,kursów wakacyjnych oraz dokształcania rei. za pomocąwspółcz. środków przekazu; początki H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGLIZM

  Szkoła filoz. pozostająca pod wpływemG.W.F. -» Hegla, utworzona 1830 w Tybindze (z udziałemD.F. —> Straussa i F.T. Vischera), z której 1835 (główniewskutek różnic poglądów na temat —» absolutu) wyodrębniłasię prawica (szkoła staroheglowska) i lewica (szkoła młodoheglowska)oraz centrum; lewica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /13 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEERMANN JOHANN

  ur. 11 X 1585 w Rudnej k. Głogowa,zm. 17 II 1647 w Lesznie, ewang. duchowny, autorpieśni i prozy religijnej.

  Pierwsze utwory poetyckie pt. Gebetbuch, darinnen 100Gebete wydał 1609 podczas nauki (od 1604) w książęcym gimnazjumw Brzegu; w tymże roku udał się do Strasburga,gdzie wstąpił na uniw., ale już...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt

Do góry