Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Wyzwanie ze strony sekt

  Zagrożenie wynikające z wielkiego przyrostu sekt w Ameryce Łacińskiej było wyraźniedostrzegane przez biskupów już w czasie prac konferencji w Puebla. Dokument końcowy wwielu paragrafach mierzył się z problemami teologicznymi, eklezjologicznymi i duszpasterskimi, jakie wynikały z konfrontacji z tym nowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /15 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i politycy

  W amerykańskiej polityce różne kwestie są przedmiotem tarć pomiędzy katolickimipolitykami a Kościołem. Były przypadki, w których biskupi zalecali kapłanom, by odmawialiudzielania komunii politykom, którzy publicznie wspierali działania legislatywne sprzeczne znauczaniem Kościoła. Najbardziej wyraźny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /5 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC)

  Na tej drodze główną rolę odegrała Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC),założona w 1974 t. Taka federacja zasadniczo nie tylko dała możliwość konfrontacji napoziomie kontynentalnym różnym Kościołom lokalnym, ale stanowiła dla nich przedewszystkim podstawowy punkt odniesienia w budowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /11 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalne powołanie katolicyzmu południowoamerykańskiego

  W ciągu 50 lat Kościół latynoamerykański przeszedł od stanu, gdy reprezentował„pogardzany margines", do „godności kontynentu przyszłości i nadziei Kościołówchrześcijańskich"55. Wraz z wstąpieniem Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowa katolicyzmpołudniowoamerykański wyszedł ze stanu peryferyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Kościoła amerykańskiego

  Kościół amerykański to 66 min katolików pośród 1 mld i 100 min katolików na całymświecie. Czy Kościół amerykański jest naprawdę tak ważny? Ze swoimi 13 kardynałami, zktórych 11 jest poniżej 80. roku życia, czyli maksymalnego wieku, żeby wziąć udział wkonklawe, a sześciu z nich przewodzi diecezjom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół, prawa człowieka, pokój i demokracja

  Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, Ameryka Łacińska stała na początku radykalnegoprocesu transformacji instytucjonalnej, politycznej, ekonomicznej i społecznej. W ciągudziesięciolecia Ameryka Południowa powraca do wolności politycznej.„Przejście dodemokracji", jak je definiują politolodzy, to proces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /26 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN PAWEŁ II I AMERYKA ŁACIŃSKA

  Wśród pierwszych intencji zamanifestowanych przez Karola Wojtyłę w ciągu kilku dnipo wyborze na papieża była również chęć, by „pójść do wszystkich".Chcę odwiedzić wszystkich - mówił - którzy się modlą, tam gdzie się modlą. Beduina napustyni, karmelitankę i cystersa w ich klasztorach, chorego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /5 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od Haiti do Santo Domingo: nowa ewangelizacja

  W trakcie swojego tour południowoamerykańskiego, 9 marca 1983 r., papież zatrzymujesię na kilka godzin na wyspie Haiti, żeby uczestniczyć w obchodach kongresueucharystycznego i maryjnego, zwołanego przez biskupów pod hasłem „Potrzeba, żeby ktoścoś zmienił". Wtedy to wygłasza dwa ważne przemówienia:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /14 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół pomiędzy przemocą i konfliktami

  Katolicyzm latynoamerykański, który czekał na Jana Pawła II, na początku lat 60. odniósłgłębokie rany, przeżył silne spory wewnęttzne i przeszedł przez „podwójne oblężenie, zestrony sekularyzacji oraz sekt". W niektórych krajach Kościół cieszył się szacunkiem, winnych traktowany był wrogo, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /7 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karaibska Óstpolitik

  Jan Paweł II od dawna marzył, żeby móc udać się na Kubę. Jego nadzieje spełniły się potym, jak w dniach 25-28 października 1996 r. wyspę tę odwiedził arcybiskup Jean-LouisTaran. W następnym miesiącu Fidel Castro udaje się do Rzymu na szczyt FAO i 19listopada, podczas audiencji, składa papieżowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /8 047

  praca w formacie txt

Do góry