Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

  ur. w poł. III w. wDrepanum (Bitynia) albo Niszu (Serbia), zm. ok. 328-330 wNikomedii, matka ces. Konstantyna Wielkiego.

  Pochodziła prawdopodobnie z plebejskiego stanu; byłażoną (do 292) lub konkubiną ces. Konstantyna Chlorusa. Poobjęciu 306 władzy przez ces. Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HEJNAŁ MARIACKI"

  Ilustrowany mies. (1957-59dwutygodnik) o charakterze informacyjno-publicystycznym,poruszający tematykę rei., polit., społ., hist, i kulturalną, wydawanyod 1957 przez —» Chrześcijańskie StowarzyszenieSpołeczne (od 1989 Unię Chrzęść.-Społ.) w celu nawiązaniakontaktów z Polonią na Zachodzie (od 1989...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIAND

  Niemiecki, średniow. aliteracyjny epos oChrystusie (5983 wiersze; najważniejszy dokument piśmiennictwastarosaskiego) napisany ok. 822-840 z polecenia ces. LudwikaI Pobożnego przez nieznanego autora saskiego.

  W eposie wykorzystano najprawdopodobniej komentarzedo Ewangelii (Bedy Czcigodnego do Mk i Łk, Rabana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA GUERRA bł.

  ur. 23 VI 1835 w Lukce (środk.Włochy), zm. 11 IV 1914 tamże, założycielka zak. zgromadzeniaoblatek —» Ducha Świętego (V 6 ).

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny szlacheckiej; znając językł a c , czytała pisma zach. ojców Kościoła i średniow. pisarzykośc; 1855-65 działała w sekcji pań —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKATE

  Gr. bóstwo chtoniczne, prawdopodobnie pochodzeniakaryjskiego (H. poświęcony był rodzaj ryby, jakodar typowy dla bóstw podziemnych); bywa utożsamiana z Artemidą,Selene (jako bogini księżyca), Demeter i Persefona(jako bogini podziemi).

  Pierwsza wzmianka o H. pojawia się w formie hymnu wTeogonii Hezjoda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA SZWEDZKA, Elin z Skövde Św.

  zm. 31 VII1160 k. Götene (Szwecja).

  Pochodziła z wpływowej rodzinychrzęść; wcześnie zostawszy wdową, podjęła pracę charytatywną,wspierając też materialnie ewangelizację krajówskand.; ufundowała kościół w Skövde i Götene; ok. 1159pielgrzymowała do Ziemi Świętej, a po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKSAEMERON

  (gr. heks sześć, hemera dzień), określeniekapłańskiego opisu — stworzenia świata (Rdz 1,1--2,4a); termin został wprowadzony przez — Filona z Aleksandrii,a do chrzęść, słownictwa teol. włączył go Teofil zAntiochii (II w.);

  odtąd był stosowany w tytułach komentarzydo bibl. opisu stworzenia świata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENOPOLIS

  Nazwa miast związanych z imieniemśw. —» Heleny, matki ces. Konstantyna Wielkiego; jako łac.bpstwa tytuł, miasta te błędnie są ze sobą identyfikowane.

  1. H. in Bithynia (Hersek w pn.-zach. Turcji), początkowoosiedle Drepanum (miejsce urodzenia św. Heleny), 327 odbudowaneprzez Konstantyna Wielkiego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKSAPLA

  (gr. Biblia hexapla), główne dzieło — Orygenesaz zakresu krytyki tekstu bibl. (ok. 50 tomów), któreporównuje różne gr. tłumaczenia Biblii z TH; H. zestawiasynoptycznie w 6 kolumnach: TH w piśmie kwadratowym,TH w transkrypcji gr. i gr. tłumaczenia - Akwili, Symmacha,LXX oraz Teodocjona.

  Do niektórych ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELFTA

  Klasztor cysterek w Saksonii, średniow. ośrodekżycia intelektualnego i mistyki.

  H. stanowiła od 1258 kontynuację klasztoru w Mansfeld(zał. 1228 przez hrabiego Burcharda, nast. przeniesionego1234 do Rossdorf); za opatki Gertrudy z Hackeborn (1251--92) klasztor uzyskał znaczne nadania ziemskie i patronat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt

Do góry