Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HELVETIA SACRA

  Seria wydawnicza zawierająca hist.i statystyczne opisy biskupstw, kapituł katedralnych i kolegiackich,opactw, zakonów, zgromadzeń zak. i in. instytucjiKościoła rzym.kat. w Szwajcarii oraz katalogi biskupów.

  H.s. poprzedziły prace m.in. G. Sudanusa Basilea sacra(Bn 1658), G. Bucelina Constantia Rhenana (F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELVÉTIUS CLAUDE ADRIEN

  ur. 26 I 1715 w Paryżu,zm. 26 XII 1771 tamże, filozof.

  Był synem nadwornego lekarza; studiował w kolegium jez.w Paryżu; pod wpływem lektur J. Locke'a (empiryzm, psychologizm),B. Fontenelle'a, franc. —» encyklopedystów (doczesnetraktowanie życia, odnowienie ludzkości przez naukę),D. Hume'a i ang...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELWECKIE WYZNANIE WIARY

  Nazwa oznaczająca(łącznie lub rozłącznie) 3 pisma wyznaniowe —» ewangelickoreformowanegoKościoła ( I I , I V ) , które odegrały ważną rolęw procesie stabilizacji tego nurtu reformacji szwajc. - Pierwszakonfesja helwecka (Confessio helvetica prior - CH I ) ,Druga konfesja helwecka (Confessio helvetica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELWIDIUSZ

  Rzym. pisarz chrzęść (prawdopodobnieświecki) tworzący w 2. poł. IV w. Gennadiusz podaje (Devir. Ul. 33), że H. był uczniem arianina Auksencjusza, bpaMediolanu (zm. 374), i autorem dzieła, w którym zaprzeczałtrwałemu dziewictwu Maryi, utrzymując, że wspomniani wNT bracia Jezusa byli jej synami z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELWING JERZY ANDRZEJ

  ur. 14 X II 1666 w Węgorzewie,zm. 3 I 1748 tamże, duchowny ewang., przyrodnik.

  Studiowal 1684-86 teologię w Królewcu, a nauki przyr. wWittenberdze, Jenie i Lejdzie; od 1705 był prob, parafiiewang. w Węgorzewie, od 1725 superintendentem dystryktuwęgorzewsko-giżyckiego; badał roślinność Prus Wsch.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER VITUS

  ur. 3 V 1882 w Tauberrettersheim (Bawaria),zm. 18 X 1956 w Würzburgu, kat. publicysta, działaczspol. i polityk.

  Publikował artykuły z zakresu zagadnień polit, i gosp. w„Fränkisches Volksblatt" i „Fränkische Bauern", a nast. wzał. przez siebie 1918 tygodniku „Das Neue Volk", który byłod 1920 organem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLO ERNEST

  ur. 4 XI 1828 w Lorient (Bretania),zm. 14 VII 1885 tamże, kat. publicysta i myśliciel.

  Po ukończeniu 1843 Liceum im. Ludwika Wielkiego w Paryżu,studiował prawo; praktykę adwokacką przerwał 1848,by poświęcić się studiom filoz. i teol.; włączywszy się w dziełoprzebudowy katolicyzmu franc, redagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMHOLTZ HERMANN LUDWIG

  ur. 31 VIII 1821 w iPoczdamie, zm. 8 IX 1894 w Charlottenburgu pod Berlinem,fizyk, fizjolog i filozof.

  Był prof, fizjologii w Królewcu (1849-55), a nast. anatomiii fizjologii w Bonn (1855-58), fizjologii w Heidelbergu (1858--71) i fizyki w Berlinie (1871-88); 1888 został pierwszym dyr.Instytutu Fizyki i Techniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMOLD

  ur. ok. 1120, zm. po 1177 w Bosau (Szlezwik-HoIsztyn), niem. kronikarz.

  W Brunszwiku był 1139-42 uczniem Gerolda (późniejszegobpa Lubeki), a 1147-53 kształcił się u kanoników regularnychw Neumünster; 1156 został prob, w Bosau; 1167-72 z inspiracjiGerolda napisał Chronica Slavorum (F 1556, B 19633;Helmolda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - PROBLEMATYKA

  H. nie stanowił jednolitego systemukulturowego; wyróżnia się w nim wiele postaw i zjawisk oddającychjego specyfikę, przede wszystkim —> uniwersalizm i-» kosmopolityzm, wyrażający się w otwartości i łatwym asymilowaniuwartości kulturowych pozostających pod jegowpływem ludów; postawę tę niewątpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /6 714

  praca w formacie txt

Do góry