Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HENNEMANN FRANZISKUS SAC bp.

  ur. 27 X 1882 wHolthausen (Westfalia), zm. 17 I 1951 w Pinelands k. Kapsztadu,misjonarz.

  Do stowarzyszenia wstąpił 1899 w Limburgui 1907 przyjął święcenia kapł., po czym udał się na misje doMiniaba w Kamerunie; 1913 został bpem (z prawem następstwa)w prefekturze apost. Kamerunu; od 1914 zarządzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOLOGIA

  (gr. hen jeden, logos słowo), nauka o —jedności; także teoria metafiz. (postać lub część —» ontologii),teoria jedynego —> bytu (I 2) przeciwstawionego niebytowilub teoria, że byt jest konstytuowany przez jedność.

  Twórcąh. był Parmenides, który za pomocą analizy pojęć stworzyłteorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEPIN Louis OFM

  ur. 4 VII 1640 w Ath (Belgia),zm. po 1701 prawdopodobnie w Rzymie (lub Utrechcie), misjonarz,podróżnik i badacz Ameryki Północnej.

  Do zakonu wstąpił przed 1660 w Béthune (pn.-wsch. Francja)i ok. 1666 przyjął święcenia kapł.; w czasie wojny hiszp.--franc. 1673-74 był kapelanem; nast. udał się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOTEIZM

  (gr. henos jeden, theos bóg), forma wierzeńrei. polegająca na oddawaniu czci (modlitwa, ofiara) pojedynczemu bóstwu określonego —> panteonu, w sposób jakbybylo ono w danej chwili najwyższe i absolutne (—» monolatria).

  Terminem h. posłużył się po raz pierwszy F.W.J.Schelling na określenie względnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNI JOHN MARTIN abp.

  ur. 13 VI 1805 w Misanenga(Szwajcaria), zm. 7 IX 1881 w Milwaukee, historyk Kościoła,duszpasterz.

  Studiował w Sankt Gallen i Lucernie w Szwajcarii, a od1829 w seminarium w Bardstown w Stanach Zjedn., gdzietegoż roku przyjął święcenia kapł.; wykładał nast. filozofięw seminarium duch. w Cincinnati; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENLE RICHARD SVD

  ur. 21 VII 1865 w Stetten (Badenia-Wirtembergia), zm. 1 XI 1897 w Czantjaczuang (pd.Szantung, Chiny), misjonarz, męczennik.

  Do zgromadzeniawstąpił 1880 w Steyl (Holandia) i 1888 przyjął święceniakapł., po czym 1889 wyjechał do Chin, gdzie prowadził działalnośćmis. w wikariacie apost. Jenczou (Cyjang);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOTIKON

  Edykt ces. Zenona z 482, zmierzający dopojednania katolików z monofizytami (—> monofizytyzm).

  Po wyjaśnieniu nauki o jednej osobie i 2 naturach w Chrystusie(—» diofizytyzm) na —> Chalcedońskim Soborze (451)uformowała się na Wschodzie opozycja antychalced., którąpoparli głównie monofizyci z Egiptu (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNIG JERZY ERNEST

  ur. 29 XII 1748 w Jaworowiek. Legnicy, zm. 23 IX 1809 w Królewcu, ewang. duchowny,historyk.

  Po studiach filoz.-teol. 1767-70 na uniw. w Królewcubył tam pastorem, a nast. kaznodzieją nadwornym; 1801został prof, teologii, a 1808 był rektorem uniw. w Królewcu.Prace z dziejów Prus i ich związków z Polską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEBERG BERTHOLD von abp.

  ur. 1441 lub 1442 wRömhild k. Meiningen, zm. 21 XII 1504 w Moguncji, elektormoguncki.

  Kształcił się od 1455 w Erfurcie, a nast. we Włoszech; 1464został kanonikiem mogunckim, 1467 dyplomatą na dworzeces. Fryderyka III (cieszył się też zaufaniem późniejszegoces. Maksymiliana I) i 1484 abpem Moguncji. H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNINGHAUS AUGUSTIN SVD bp.

  Imię chrzestneAugust, ur. 11 IX 1862 w Menden (Westfalia), zm. 20 VII1939 w Cyjangu (Chiny), misjonarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1879 w Steyl (Holandia); 1885przyjął święcenia kapł. w Roermond i 1886 udał się do Chin,gdzie m.in. prowadził działalność ewangelizacyjną w mis.okręgach Küye i Kiasiang;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 429

  praca w formacie txt

Do góry