Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HÉRICOURT Louis d', Du Vatier

  ur. 20 VIII 1687 wSoissons, zm. 18 XI 1752 w Paryżu, prawnik i kanonista.

  W 1712 został adwokatem we franc. parlamencie. Z jegodzieł na uwagę zasługują: Abrégé de l'ancienne et de la nouvellediscipline d'Eglise (P 1717), będące skrótem pracy P.Thomassina pod tym samym tytułem ( I - I I I , P 1678-81)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREFORD

  Dawne bpstwo kat., od pol. XVI w.bpstwo anglik, w hrabstwie H.-Worcester w Anglii.

  Powstało 676 w wyniku podziału diec. Lichfield i obejmowałoterytoria zamieszkane przez anglosaskie plemiona Magasaetas.

  Pierwszym bpem H. był Putta (676-693); wybitnymibpami byli: Robert z Bethune (1131-48), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT WALENTY bp.

  ur. 15 X 1524 w Felsztynie k.Sambora, zm. 27 VII 1572 w Bielsku Podlaskim.

  Dzięki koligacjom z magnatem P. Kmitą studiował 1544-45w Padwie; 1545 otrzymał kanonię krak.; święcenia kapl.przyjął ok. 1547 i 1560 został bpem przemyskim; 1561 wybranyzostał przez synod prowincjalny w Warszawie delegatemna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERESBACH KONRAD

  ur. 2 VIII 1496 w Hertzbach n.Diissel, zm. 14 X 1576 na wysepce Lorward k. Wesel, humanistai polityk.

  Po studiach prawniczych i teol. 1515-17 w Kolonii (tu poznałm.in. Erazma z Rotterdamu), doktoryzował się 1522 wFerrarze z prawa; od 1523 był wychowawcą książąt klewijskichi od 1525 doradcą księcia Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERCEN, Herzen ALEKSANDR IWANOWICZ

  ur. 6 IV1812 w Moskwie, zm. 21 I 1870 w Paryżu, pisarz i działaczspołeczny.

  Studiował 1829-33 nauki przyr. na uniw. w Moskwie, gdziezorganizował niezależne koło; aresztowany 1834, przebywał1835-42 na zesłaniu w Permie, Wiatce, Włodzimierzu i Nowogrodzie;po uwolnieniu publikował swe prace w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERETYK

  (gr. hairetikos buntowniczy, odszczepieńczy),wg KPK z 1983 chrześcijanin świadomie zaprzeczającyjakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i kat.,lub uporczywie o niej powątpiewający (kan. 751); zaprzeczenielub powątpiewanie o prawdach wiary ujawnia h. na zewnątrz słowem, pismem, znakiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDER, Herder Verlag

  Wydawnictwo kat., zał. 1801przez Bartholomäusa Herdera (1774-1839) w Meersburgu,przeniesione 1808 do Fryburga Br., prowadzone przez synów,a od 1920 przez spółkę (Herder und Company); wydaje—> encyklopedie ogólne i specjalne (tematyczne) oraz dziełaautorów kat.; ma filie w krajach eur. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA

  (gr. hairesis zawładnięcie czymś, powzięciemniemania, także utworzenie odrębnej wspólnoty), w znaczeniuogólnorel. zakwestionowanie podstawowej prawdy danejreligii przez jednostkę lub grupy stanowiące jej wyznawcówalbo traktowanie wybranego elementu jako całości doktrynyrei. (teol.);

  obecnie w dobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDER JOHANN GOTTFRIED

  ur. 28 VIII 1744 w Morągu,zm. 18 XII 1803 w Weimarze, filozof, teolog luterański,literat.

  Podczas studiów 1762-64 w Królewcu, początkowo z zakresumedycyny, a nast. filozofii i teologii, zapoznał się z wczesnymipoglądami I. —» Kanta („przedkrytycznego"); zaprzyjaźniłsię też z J . G . —» Hamannem, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBINIUS JAN

  ur. 10 XII 1627 w Byczynie, zm. 7 III1679 w Grudziądzu, pastor ewang., orientalista.

  Teologię iorientalistykę studiował w Lejdzie oraz w Wittenberdze; od1657 był rektorem szkół luterańskich na Śląsku, po 1670 rektoremi kaznodzieją szkoły niem. w Sztokholmie, a od 1673- kaznodzieją protest, w Wilnie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry