Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Afryka misyjna

  Kraje afrykańskie na początku XX wieku w 90 procentach znajdowały się pod panowaniem państw europejskichjako ich kolonie. Z niezależnych państw najwcześniej (1847) Liberia uzyskała niepodległość,natomiast Etiopia utraciła ją w latach 1935-1941, gdy znalazła się pod panowaniem faszystowskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia i Erytrea

  Afrykański kraj, Etiopia (Abisynia), chrześcijańska już w starożytności, także w pierwszej połowie XXwieku miała swoiste dzieje polityczne i religijne. Po nieudanych próbach Włochów podbicia jej w XIXwieku, gdy opanowali Erytreę, zachowała do 1935 roku niepodległość, rządzona wówczas przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje arabskie

  W Afryce Północnej i w Azji, na tak zwanym Bliskim Wschodzie, ludność arabska, a z nią islam dominowaływ krajach, które stopniowo uzyskały polityczną niezależność, niektóre dopiero na początku latsiedemdziesiątych, i utworzyły dziewiętnaście państw. Przed drugą wojną światową niepodległe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt islamski

  Kraje arabskie, według statystyki (1955), na ogólną liczbę 146 mln 229 tysięcy ludności miały 2 mln 858tysięcy katolików, w tym 1 mln 714 tysięcy katolików obrządku łacińskiego.

  Egipt był krajem arabskim, w którym po drugiej wojnie światowej wystąpiły najsilniejsze dla Kościołanapięcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJE AZJATYCKIE

  Azja miała przy końcu omawianego okresu około 30 milionów katolików. Jej kraje szybciej niż afrykańskiewyzwoliły się spod władzy państw europejskich, ale niektóre z nich rozwinęły nacjonalizm i uległykomunizmowi. Po drugiej wojnie światowej komunistyczne stały się Chiny, Mongolia, Północna Koreai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkulturacja Kościołów partykularnych

  Encyklikę o misjach, Evangelii praeconens, Pius XII ogłosił (1951) w dwudziestą piątą rocznicę misyjnejencykliki poprzedniego papieża, lecz przez całe dziewiętnaście lat pontyfikatu uczynił jej idee dominantąswego nauczania i działania. W encyklice Mystici Corporis mówił (1943) o misyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Oceanii i Australii

  Oceania, tworząc z Australią osobną część świata, obejmuje wyspy w zachodniej i środkowej strefieOceanu Spokojnego, w tym także Wyspy Hawajskie. W Australii katolicy stanowili 21% ludności, nicwięc dziwnego, że choć posiadała stałą organizację kościelną, była przez Stolicę Apostolską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE, AFRYKA I ARABOWIE

  Za Benedykta XV nastąpiła reorientacja misji w kierunku ich inkulturacji i kształcenia kleru tubylczegooraz przekształcania ośrodków misyjnych w Kościoły lokalne, młode, ale bardzo żywotne. Następni papieże,Pius XI i Pius XII, kontynuowali i rozwijali ten kierunek działalności. Prowadzono ją w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje zdekolonizowane

  W dziejach misji pierwsza wojna światowa stanowi wyraźną cezurę. Zahamowała ona misyjną działalnośćKościoła, a po jej zakończeniu stwierdzono potrzebę reorientacji. Z krajów europejskich podczaswojny nie było można nieść misjom pomocy materialnej, ustał też dopływ nowych misjonarzy, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjologia i etnologia

  Badania naukowe problemów misyjnych, prowadzone od dłuższego czasu indywidualnie, doczekały sięsystematycznego studium najpierw u protestantów. Szczególny impuls do uprawiania misjologii dała ichmiędzynarodowa konferencja misyjna w Edynburgu (1910).

  Katolicy początkowo zajmowali się przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 123

  praca w formacie txt

Do góry