Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ Św.

  Asceta z VIII w. Pochodził z Andrageny(Galacja) w Azji Mn.; prowadził życie pustelnicze nagórze Maja w Bitynii, gdzie wzniósł kaplicę ku czci św. AndrzejaApostoła i szerzył jego kult; H. praktykował ubóstwo,a świętości jego życia towarzyszyły cuda (stąd zw. Taumaturgiem).

  Ciało H. umieszczono ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYMERICUS z CAMPO, Heimericus van den Velde

  ur. 1395 w Zon (pn. Brabancja), zm. 11 VIII 1460 w Lowanium,filozof i teolog.

  Początkowo kształcił się w Deventer; 1410 rozpoczął naSorbonie studia filoz., zakończone 1415 stopniem magistrasztuk wyzwolonych; po studiach teol. 1415-20 w Paryżu podkierunkiem Jana z Maisonneuve nauczał 1420-22 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETZENAUER MICHAEL OFMCap

  Imię chrzestneAndrzej, ur. 30 XI 1860 w Zell k. Kufstein (Tyrol), zm. 4VIII 1928 w Rzymie, biblista.

  Do zakonu wstąpił 1878 w prow, tyrolskiej; po studiachfiloz.-teol. w Innsbrucku przyjął 1885 święcenia kapł.; nast.do 1904 wykładał Pismo św. w seminarium zak. w Innsbrucku,a od 1904 w pap. seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESTIA

  Gr. bogini domowego ogniska sprawująca pieczęnad domem i ludźmi, jedno z 12 bóstw Olimpu, córkaKronosa i Rei, siostra Zeusa i Hery; rzym. Westa.

  H. pragnęli poślubić Posejdon i Apollo, ona jednak złożyławobec Zeusa ślub dziewictwa, za co otrzymała centr, miejscew każdym domostwie, tj. przy palenisku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSE HERMANN

  ur. 2 VII 1877 w Calw (Badenia-Wirtembergia),zm. 9 VIII 1962 w Montagnola k. Lugano, pisarz.

  Uczył się w seminarium duch. w Maulbronn (1892) i w gimnazjumw Cannstatt (1893); 1899 zosta! księgarzem w Bazylei;1904 przeniósł się do Gaienhofen i podróżował m.in.do Indii (1911), co stało się inspiracją dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /5 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEUREZA

  (gr. heuresis odnalezienie), w m e t o d o l o gi i odnajdywanie właśc. sposobów zmierzających do prawidłowegorozwiązania danego problemu (określenie definicji,udowodnienie twierdzenia, rozwiązanie zadań matematycznych)z zastosowaniem np. —» ekstrapolacji, —» hipotezy czy—» innowacji;

  w  p e d a g o g i c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERODOKSJA

  (gr. heteros inny, doksa sąd), niezgodnośćz poglądami uznanymi za właściwe (—» ortodoksja) wjakiejś —» ideologii, religii lub Kościele; termin stosowany dowszelkich sądów niezgodnych z ogólnie przyjętymi lub uznanymiza poprawne, głównie jednak występuje w naukachteol., doktrynach rei. oraz naukach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSE JOHANNES

  ur. 2 VI 1847 w Paide (Weissenstein)w Estonii, zm. 8 III 1916 w Korntal k. Stuttgartu, protest,misjonarz.

  Po studiach teol. w Bazylei został ordynowany1868 w Heilbronn jako kaznodzieja mis.; 1869 udał się do Indii,gdzie prowadził działalność mis. na Wybrzeżu Malabarskim,m.in. w Mangalurze; 1873 powrócił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERONOMIA

  (gr. heleros inny, nomos prawo), właściwośćuzależnienia jakiejś dziedziny rzeczywistości od innej;stanowi przejaw niesamodzielności w bytowaniu, wartościowaniumor. i estetycznym oraz w postępowaniu w formieograniczenia —» wolności osób i społeczeństw (np. przez autokratycznerządy; —» absolutyzm);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSELBLAD MARIA ELISABETH OSSalv

  ur. 4 VI 1870w Fäglevik (prow. Västergötland), zm. 24 IV 1957 w Rzymie,konwertytka, reformatorka zakonu.

  Wychowana w szwedz., luterańskiej rodzinie pragnęła zrealizowaćewangeliczną ideę jedności chrześcijaństwa; w celuwspomagania licznej, osieroconej przez ojca rodziny, udałasię 1888 do Stanów Zjedn. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 153

  praca w formacie txt

Do góry