Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HEYWOOD JOHN

  ur. 1497(7), zm. 1580(?) w Lowanium,pisarz i muzyk na służbie Henryka V I I I , magister oksfordzkiegoBroadgates Hall (obecnie Pembroke College).

  Rozgłos uzyskał w czasach króla Edwarda V I ; popierał politykęMarii I Tudor w sprawach Kościoła i państwa; należałdo kręgu Tomasza More i Rastellów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEURYSTYKA

  (gr. heuriskein znajdować, odkrywać), teoriametod rozwiązywania zagadnień; wiedza dotycząca sposobudokonywania odkryć nauk. (stawiania hipotez i konstrukcjinowych teorii), podająca przepisy normujące twórczość nauk.; umiejętność stosowania reguł (reguły efektywnegopostępowania) sterujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /7 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z MILETU

  Żył w VI w., historyk, biograf;prawdopodobnie był poganinem; otrzymał staranne wykształcenie(stąd zw. Illustrios).

  Jest autorem Istoria katolike(wspomina o niej Focjusz Bibliotheca 69; PG 103,166-167oraz Lexicon Suida, PG 117,1274), opisującej dzieje świataod asyr. króla Bello do ces. bizantyjskiego —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYZMANN UDALRYK

  ur. 4 VII 1835 w Husiatynie(Podole), zm. 1 I 1 9 1 8 w Brandstatt (Dolna Austria), historykprawa, kanonista.

  Studia prawnicze odbył na uniw. weLwowie, gdzie 1860 habilitował się, 1863 został prof, prawakośc. na UJ; kilkakrotnie sprawował tam funkcję dziekanawydz. prawa, a 1883-84 - rektora; był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEWELIUSZ, Hevelius JAN

  ur. 28 I 1611 w Gdańsku,zm. 28 I 1687 tamże, astronom.

  Pochodził z osiadłej w Gdańsku na pocz. XVI w. patrycjuszowskiejrodziny Hewelke (Höwelke, Höfelcke); od 1618uczyt się w miejscowym gimnazjum, a po 1627 pobierał prywatnelekcje matematyki i astronomii m.in. u P. Krugera (językpol. poznał w Gądeczu k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z SYNAJU

  Mnich (igumen) żyjący w 1.poł. VII w. w klasztorze MB na Synaju, pisarz ascetyczny.

  Wzorując się na Janie Klimaku i Maksymie Wyznawcy napisałtraktat ascet. o sposobie czuwania i modlitwy Peri nepseoskat aretes (PG 93,1480-1554), w formie sentencji ułożonychw centurie, opublikowany w przekładzie łac. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZJOD

  Żył na przełomie V I I I i V I I w. prz.Chr. wAskrze w Beocji, rolnik i poeta (—» grecka literatura I ) , najwybitniejszypo —> Homerze przedstawiciel poezji epickiejokresu archaicznego, twórca 3 nowych gatunków eposu: kosmogonicznego,genealogicznego i dydaktycznego.

  Za pierwszy utwór H. uchodzi Theogonia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEXHAM - NEWCASTLE

  Diecezja w pn. Anglii, sufr.Liverpoolu. Powstałe 678 bpstwo Hexham upadło 821; przywróconoje dopiero 29 IX 1850, przyłączając doń nast.bpstwo Newcastle (eryg. 23 III 1861); diecezja zajmuje 7700km2 i liczy 2,4 min mieszk., w tym 242 154 katolików, 180parafii, 263 księży diec. i 45 zak., 84 zakonników, 283...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHAZM

  (gr. hesychia wyciszenie), nurt duchowościmonastycznej rozwijający się na chrzęść. Wschodzie (odIII w.), nawiązujący do praktyk —» anachoretów, reguł monastycznychtypu monachizmu bazyliańsko-studyjskiego (—»monastycyzm), założeń teologii apofatycznej (—> apofatycznateologia I, III 2); okres rozkwitu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /7 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYKE LEON ks.

  Pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki,Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni k. Wejherowa, zm. 16X 1939 w Szpęgawsku, redaktor, literat.

  Po studiach w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1910święcenia kapł. i był wik. w Lignowach k. Grudziądza, Lubawiei Gdańsku; studia teol. we Fryburgu Szwajc. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt

Do góry