Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HIERONIM z LANDO, Hieronim z Krety abp.

  zm. po16 X 1493, legat pap. w Polsce 1459-64.

  Pochodził z Wenecji, gdzie zajmował się handlem; związanyz Kurią pap., był protonotariuszem apost.; 1458 zostałabpem Krety; mianowany 1459 legatem dla Czech i Polski,prowadził rozmowy w Pradze w celu zapewnienia udziałuCzech w krucjacie antytur.; w końcu 1459...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGH CHURCH, High Church Party

  Kierunek w Kościeleanglik. (—> anglokatolicyzm) akcentujący pierwotną ipowsz. tradycję chrześcijaństwa; ukształtował się w XVII w.jako odpowiedź na postulaty nurtu purytańskiego i kalwińskiego(—» anglikański Kościół I 2, V).

  H.Ch. uznaje wczesnochrześc. genezę struktur i apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI, Jan Sylwan OSBCam

  ur. ok.1368 w Pradze, zm. 17 VII 1440 w Wenecji, kaznodzieja,teolog.

  Sztuki wyzwolone studiował na uniw. w Pradze, uzyskując1389 stopień bakałarza, a 1392 magistra; prawdopodobnie turównież rozpoczął studia teol. (przyjaźnił się m.in. z J. Husem,jego zwolennikami - Hieronimem z Pragi i Jakubem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA

  (gr. hygieinos zdrowy, zdrowotny), dział —»medycyny mający na celu rozpoznanie wpływu środowiskana zdrowie i życie ludzkie (lub szerzej - na wszelkie istotyorganiczne, a zwł. na zwierzęta, tzw. zoohigiena) oraz określeniezaleceń dotyczących otoczenia człowieka, które umożliwiajązachowanie (chroniąc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI

  ur. ok. 1380 w Pradze, zm. 30 V1416 w Konstancji, filozof i działacz religijny.

  Studiował na uniw. w Pradze, a od 1399 w Anglii, skąd1401 przywiózł pierwsze traktaty J. Wiklifa dc Czech i upowszechniałje w przekładach; jako świecki nauczyciel i mówcawystępował przeciw przewadze obcokrajowców w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA PSYCHICZNA

  System poglądów i działańpraktycznych zmierzających do ochrony i rozwoju psychiki(zdrowia psych.) oraz zapobiegania chorobom psych., a takżeruch spot., który te poglądy i działania rozwija.

  Inicjatorem ruchu h.p. był C.W. Beers, będący przez 3lata pacjentem szpitala psychiatrycznego; popierany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIMICI

  Popularna nazwa kongregacji eremickich(—» eremici III), zakładanych w XIV i XV w. w Hiszpaniii Włoszech pod patronatem św. —> Hieronima.

  ° H. h i s z p a ń s c y , eremici hiszp. św. Hieronima, Ordosancti Hieronymi, Orden de san Jerónimo, zakon mniszy oproweniencji eremickiej, zał. ok. 1350 w Lupiana k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM EMILIANI, Miani Św.

  ur. 1486 w Wenecji,zm. 8 II 1537 w Somasca k. Bergamo, założyciel klerykówregularnych z Somasca (—> somaskowie).

  Wychowany w senatorskiej rodzinie, poświęcił się karierzewojskowej; wzięty do niewoli w czasie wojny republiki weneckiejz królem franc. Ludwikiem XII przeżył przemianę duchową;po uwolnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA PRAWD WIARY

  Hermeneutyczno-kryteriologicznazasada porządkująca treści wiary wg ich „związkuz podstawą bądź rdzeniem wiary chrześcijańskiej" (DE 11).

  W P i ś m i e św. najistotniejsze prawdy znalazły się wkrótkich —» formułach wiary; do najstarszych i najbardziejrozpowszechnionych należy „Jahwe, który wywiódł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /14 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM bp.

  zm. 1062 we Wrocławiu. Pochodził zokolic Kolonii (E. Walter); być może już 1046 otrzymał święceniabiskupie, ale bpstwo wrocł. objął dopiero 1051 po umocnieniusię pozycji Kazimierza I Odnowiciela;

  sprowadził doWrocławia relikwie św. Wincentego diakona (współpatronkatedry i patron kapituły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt

Do góry