Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HIPISI

  (ang. hippies, etymologia trudna do ustalenia),zw. też flower people (ang. ludzie-kwiaty), niekiedy też Jesuspeople (ang. ludzie Jezusa), zwolennicy młodzieżowej ideologiii uczestnicy spontanicznego ruchu społ., zapoczątkowanegow Stanach Zjedn. na przełomie lat 50-tych i 60-tych XXw. przez poetę A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINTZ MICHAŁ SI

  ur. 1559 we Wschowie, zm. 1609 wSandomierzu, architekt.

  Do zakonu wstąpił 1578 w Poznaniu;początkowo pracował jako kucharz, szewc i zakrystian; od1583 pomagał przy budowie kościoła św. Jana w Jarosławiu;pod kierunkiem architekta G. Brizio SJ w ciągu kilku lat opanowałsztukę budowlaną;

  1589 przybył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPLER FRANCISZEK ks.

  ur. 17 II 1836 w Olsztynie,zm. 17 X I I 1898 we Fromborku, historyk Warmii.

  Teologię studiował we Wrocławiu, Münster i Monachium,gdzie 1861 uzyskał doktorat; 1859 przyjął święcenia kapł. wBraniewie; prowadził duszpasterstwo w Gietrzwałdzie, Królewcui Braniewie, gdzie był m.in. od 1869 regensem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILEMORFIZM, hylemorfizm

  (gr. hyle budulec, materia,morfe kształt, forma), filoz. teoria arystotelesowsko--scholastyczna, wg której na istotę ciał naturalnych (tj. każdegosubstancjalnego bytu materialnego podlegającego zmianomlub posiadającego dyspozycję do zmian) składa się materiapierwsza oraz forma substancjalna (—» forma i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINGANFU, Ankang

  Prefektura apost. w Chinach eryg.28 III 1928; zajmuje 25 000 km2 i 1950 liczyła 800 000mieszk., w tym 3982 katolików, 12 parafii, 5 księży diec, 21sióstr.

   

  A. Freitag, LThK V 372; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDEMITH PAUL

  ur. 16 XI 1895 w Hanau, zm. 28XII 1963 we Frankfurcie n. Menem, kompozytor, altowiolistai teoretyk muzyki.

  W 1909 rozpoczął naukę kompozycji u A. Mendelssohna iB. Seklesa we Frankfurcie n. Menem; 1921-26 uczestniczyłjako kompozytor, wykonawca, a nast. współorganizator prestiżowychfestiwali muzyki kameralnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILLEL

  zm. ok. 10 po Chr., uczony żydowski okresutzw. drugiej świątyni, pochodził prawdopodobnie z Babilonii,a wg późniejszej tradycji z rodu Dawida (Keth 62 b; JTaan4,2; GnR 98); wg Sifre Pwt 357 H. miał żyć 120 lat i przez 40lat (30 prz.Chr. - 10 po Chr.) piastować urząd nasi (przew.sanhedrynu).

  Studiował w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDUIZM

  (pers. Hindu Indus), nieindyjskie określeniezespołu wierzeń i kultów (kształtujących się od pol. II tysiącleciaprz.Chr.) znacznej większości (ok. 70%) rodzimychmieszkańców — Indii; religia, której doktryna uległa modyfikacjiw ramach niezmieniającego się systemu kastowości, stającsię po okresie —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILOZOIZM

  (gr. hyle materia, zoe życie), doktryna, wgktórej wszelka materia jest w jakiejś mierze ożywiona; terminwprowadził do filozofii 1678 R. —» Cudworth (The TrueIntellectual System of the Universe, Lo 1678) na oznaczeniekosmogoniczno-kosmologicznej teorii, przypisującej życie lubdyspozycję do spontanicznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDUIZM - DOKTRYNA

  Wyznawcy h. wyróżniają 3 poziomy egzystencji:ś w i a d o m o ś c i , na którym człowiek spełnia siępoprzez totalną rytualizację życia (zacność właściwa, czylidharma, która obejmuje również 2 pozostałe poziomy, proponującdla nich normy oraz rytualizację), e m o c j o n a l n y ,czyli miłowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /12 753

  praca w formacie txt

Do góry