Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HIPOLITA KATAKUMBA

  Niewielki cmentarz podziemnyw Rzymie przy via Tiburtina, użytkowany od III w.,miejsce pochówku —» Hipolita i in. świętych znanych tylko zimienia: Konkordii, Genezjusza, Tryfonii i jej córki Cyryli.

  W IV w. nad grobem Hipolita powstała podziemna bazylikaz apsydą, poprzedzona westybulem, dekorowana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA

  (gr. hypotheke ostrzeżenie, przykazanie, depozyt,zastaw), ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane dlazabezpieczenia oznaczonej wierzytelności pieniężnej; polegana obciążeniu nieruchomości (prawa własności) dłużnika, zapewniającymwierzycielowi możność zaspokojenia swej wierzytelności(przez przymusową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLITA STATUA

  Posąg odkopany 1551 w Rzymiemiędzy via Nomentana a via Tiburtina, przedstawiający osobęsiedzącą na tronie (brakuje górnej połowy postaci, któraprawdopodobnie trzymała w ręce zwój); statua znajduje sięobecnie przy wejściu do Biblioteki Watykańskiej.

  ZdaniemP. Ligorio przedstawia św. Hipolita (—...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA

  (gr. hypostasis rzeczywistośćo charakterze samoistnym, osoba, łac. unio zjednoczenie),termin teol. odnoszący się wyłącznie do —» Jezusa Chrystusa,określający trwałe zjednoczenie o charakterze substancjalnym,osobowym i nadprzyrodzonym ludzkiej —» natury z osobąi w osobie (—> hipostaza) Syna Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Pismo św. nie używając określeniau.h., ukazuje w Jezusie Chrystusie, wcielonym SynuBożym, fundamentalną jedność podmiotu boskich i ludzkichprzymiotów oraz działań (J 1,14; Flp 2,5; Kol 1,15-20); podobnieojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześc. widzieli wChrystusie jako Bogu-Człowieku istniejący i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp.

  Mylnie zw. Hipolitem Rzymskim, żyłw 1. poł. I I I w. na Wschodzie, prawdopodobnie w Palestynie,teolog, ojciec Kościoła; tradycja łączy z tą postacią -»Hipolita katakumbę i —» Hipolita statuę.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - ŻYCIE

  Euzebiusz z Cezarei (HE VI 2 0 ) oraz Hieronim(De vir.ill. 6 1 ) nie potrafią nawet ustalić nazwy jego stolicybiskupiej.

  W świetle nowszych badań (P. Nautin, E. Prinzivalli)nie do utrzymania jest opinia, że H. był rzymianinem;błędna też jest jego identyfikacja z kapłanem rzym. o tymsamym imieniu, który z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - DZIEŁA

  W głównej mierze stanowią komentarze doBiblii, szczególnie do ST, interpretowane w duchu egzegezytypologicznej, którą H. odnosi do Chrystusa i Kościoła.

  1. P i s m a e g z e g e t y c z n e - Komentarz do Dn w IVksięgach (GCS I 1; fragmenty księgi I i IV w: M. MichalskiAntologia literatury patrystycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIŃCZA MARCIN SJ

  ur. 28 X 1592 na Rusi, zm. 23 II1668 w Poznaniu, popularyzator teologii.

  Do zakonu wstąpił 1613 prawdopodobnie w Rzymie; 1616--17 studiował filozofię w Kaliszu i 1621-25 teologię w Poznaniu;1627 został rektorem kolegium jez. w Gdańsku; wybrany1633 prowincjałem zaangażował się w trwający spór z UJ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOZA

  (gr. hypnos sen), przejściowy stan zmienionejświadomości, różny od czuwania i snu (choć do nich podobny)wywołany sztucznie w szczególnej sytuacji przez hipnotyzerau osoby hipnotyzowanej ; w tym stanie hipnotyzer utrzymujeścisły kontakt z osobą hipnotyzowaną, która wykonujejego polecenia (w pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 540

  praca w formacie txt

Do góry