Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Nauki historyczne (1914 - 1978)

  Wypracowana w XIX wieku metoda historyczna, stale rozwijana, sprawiła, że w omawianym okresiebadania historyczne, także kościelne, postępowały naprzód i były uprawiane we wszystkich krajach europejskich.Historycy Kościoła, korzystając z ogólnej metodologii historii, w refleksji nad swoim przedmiotembadań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia chrześcijańska (1914 - 1978)

  Myśl filozoficzna europejska XX wieku wyrażała się w dziewiętnastu szkołach i kierunkach, uznanych zagłówne. W encyklopedycznych opracowaniach zaliczono do nich neoscholastykę i neotomizm, personalizmkatolicki, podzielony na neotomistyczny i otwarty, katolicką kosmogonię i tak zwane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i egzystencjalizm

  Kształtowanie postaw ludzkich łączono ze sprawą humanizmu chrześcijańskiego. Wokół tego pojęciarozwinęła się dyskusja, chociaż w latach trzydziestych dominowało swoiste ujmowanie stosunku chrześcijaństwado kultury. Interesowano się mniej oceną jej wartości filozoficznych, czy nawet artystycznychi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczelnie katolickie

  W Rzymie istniało pięć wyższych uczelni kościelnych, które miały lub w tym okresie otrzymały nazwępapieskich.

  Papieski Uniwersytet Gregoriana, pod kierownictwem jezuitów, którzy założyli go jako CollegiumRomanuim, uzyskał w tym okresie nowe wydziały, jak wydział historii Kościoła lub nowe katedry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczelnie teologiczne w Polsce

  W Polsce działały początkowo (1918) dwa wydziały teologiczne (Kraków i Lwów) oraz 22 seminariadiecezjalne, oprócz zakonnych. Po konkordacie zorganizowano na nowo lub przeorganizowano wydziałyteologiczne na czterech uniwersytetach państwowych: w Krakowie, Wilnie, Lwowie i Warszawie. WPoznaniu powstał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religioznawcze badania

  Religie świata i religijność ludów pierwotnych już w drugiej połowie XIX wieku zajmowały uwagęuczonych europejskich w szczególniejszy sposób, co łączyło się z rozwojem takich nauk, jak historia powszechna,etnografia, etnologia i etnopsychologia. Pierwsze metodyczne wskazania do uprawiania naukio religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indonezja i Filipiny

  W Indonezji, kolonii holenderskiej, wybuchały zbrojne powstania przeciw kolonizatorom, a obudzenieruchu narodowego pociągnęło za sobą renesans islamu jako głównej religii kraju. Komunizm wszakżewywierał już od 1926 roku znaczny wpływ na młodszą generację, a po ogłoszeniu (1945) niepodległejrepubliki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA I KULTURA

  Kościół, z istoty swego powołania, zajmował się szczególnie teologią i filozofią oraz naukami teologiczno-humanistycznymi, jak historia Kościoła, prawo kanoniczne, katolicka nauka społeczna. Rozwijał katolickieszkolnictwo i tworzył nowe wyższe uczelnie, starając się powiększyć liczbę ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i wiedza

  Mit o sprzeczności między nauką i wiarą przyjęto z XIX wieku. Stając w obronie wiary, apologetykanadal podkreślała dostrzegalne .tylko przez intelektualistów bankructwo nauki, by odpierać zarzut, że niemożna jej pogodzić z wyznawaniem wiary. Tak więc jedni sporządzali wykazy uczonych, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczycielski Urząd Kościoła

  Noszący też nazwę Magisterium Kościoła, w teologii został określony jako nadprzyrodzona sprawnośćKościoła, udzielona przez Ducha Świętego Biskupowi Rzymskiemu (papież) i wszystkim biskupomrazem, pozostającym w łączności z Biskupem Rzymskim i między sobą, zwłaszcza zebranym na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 738

  praca w formacie txt

Do góry