Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HIPOTEZA

  (gr. hypothesis założenie, przypuszczenie),w metodologii n a u k rodzaj tez występujących w teoriinauk., których prawomocność nie została dostatecznie uzasadniona(na danym etapie rozwoju nauki) i których przyjęcieumożliwia —> wyjaśnianie zaobserwowanych —» faktów orazprzewidywanie przyszłych zdarzeń; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRTH JOHANNES JOSEPH PA bp.

  ur. 26 III 1854 w Niederspechbach(Alzacja), zm. 6 I 1931 w Kabgayi (Rwanda),misjonarz.

  W 1875 wstąpił do zakonu; 1878 przyjął święceniakapł.; 1889 udał się na misje do Afryki Wsch.; 1890 zostałbpem i wikariuszem apost. Ugandy, a 1894 wikariuszemapost. Nyanza Pd. (dziś Tanzania); 1900 poprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRNHAIM HIERONYMUS OPraem

  ur. 17 V 1637 wOpawie, zm. 27 V I I I 1679 w Pradze, filozof, ascet. pisarz.

  Uczył się w kolegium jez. w Opawie; do zakonu wstąpił1658 w Pradze; po przyjęciu święceń kapł. wykładał przedmiotyfiloz. w praskim seminarium duch., zdobywając gruntownąwiedzę filoz.-teol. oraz prawniczą; 1670 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W METODOLOGII NAUK

  W staroż. dialektyce i matematyce(Platon, Proklos - komentator Euklidesa) h. stanowiłaniedowodzone (przyjęte jako oczywiste - Arystoteles)twierdzenie, będące wspólnym punktem wyjścia partnerówdyskusji lub pierwotnym elementem (przesłanką) systemuaksjomatyczno-dedukcyjnego; w nowoż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIROSIMA, Hiroshima

  Diecezja w Japonii (pd. częśćwyspy Honsiu), również miasto, na które 6 V I I I 1945 po razpierwszy w dziejach zrzucono bombę atomową.

  Początki chrześcijaństwa na terytorium późniejszej diecezjiH. związane są z działalnością 1549-51 —> Franciszka Ksawerego(m.in. w Księstwie Jamaguci); od 1883...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W TEOLOGII

  1. D z i e j e - Od czasów patrystyki występowaływ teologii sądy posiadające jedynie charakter sformułowańhipotetycznych, określane jako doxa, prolepsis,opinio, praesumpdo, sententia, intendo, consilium; stanowiłyone integralny element rozwoju teologii (— historia teologii)oraz jej —» metody ; dotyczyło to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSAU, Hirschau

  Dawne opactwo benedyktyńskie k.Stuttgartu, w średniowieczu ośrodek konfederacji klasztorówi —» gregoriańskiej reformy.

  Założone 830-838 przez Erlafrida, hrabiego Calw, zostałozasiedlone mnichami z — Fuldy, którzy przybyli tu z opatemLutbertem (zm. 853); pod koniec X w. opactwo podupadło,a mnisi opuścili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W FILOZOFII RELIGII

  Charakterystyczny dla kulturywspółcz. proces —» sekularyzacji przyczynił się do zakwestionowaniatradycyjnego modelu teologii i postawienia problemuprawomocności języka rei.; podważona przez D. Hume'ai I. Kanta zasadność racjonalnych (metafiz.) podstaw teologii(F. Schleiermacher, K. Barth) zezwalała na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSCHER JOHANN BAPTIST

  ur. 20 I 1788 w Altergarten(Badenia-Wirtembergia), zm. 4 IX 1865 we FryburguBr., teolog moralista, pastoralista.

  Po seminaryjnych studiach filoz.-teol. we Fryburgu Br. iMeersburgu przyjął 1810 święcenia kapł.; 1812-17 wykładałteologię mor. w seminarium diec. w — Ellwangen; 1817 objąłkatedrę teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPO DIARRHYTUS

  (Bizerta w pn. Tunezji), bpstwostaroż. w metropolii Kartagina w rzym. prowincji AfrykaProkonsularna; znanych jest 6 bpów od poł. III w. do poł.VII w.; Augustyn w czasie podróży z —» Hippo Regius doKartaginy głosił słowo Boże w 3 bazylikach H. - św. Małgorzaty(22 IX 410), św. Kwadrata (25 IX po 410) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt

Do góry