Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - W KATECHEZIE

  1. G e n e z a - H.K. weszła nastale jako przedmiot rei. nauczania młodzieży szkól średnichna przełomie XVIII i XIX w.; na koncepcję, treść i metodęnauczania miała wpływ ogólna koncepcja — katechezy, którąujmowano wówczas przeważnie w kategoriach intelektualistycznych,a jej celem była głównie wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH i PRAWNYCH

  Historia filozofii prawa, dyscyplina zajmująca siędziejami poglądów na polit, strukturę państwa oraz na obowiązującew nim prawo.

  Jako jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa, powstaław XIX w. pod wpływem niem. szkoły hist. (F.C. —»Savigny); była reakcją na teorię —> prawa naturalnego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA

  (gr. badanie, opis, wiedza), dzieje świata iczłowieka oraz ich ujęcie poznawcze; ontycznym fundamentemh. jest właściwy człowiekowi sposób bytowania i działaniajako istoty hist. (—» historyczność); świadomość hist, stanowijeden z elementów opisu, interpretacji i wyjaśniania ludzkiegodoświadczenia (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN SPOŁECZNYCH

  Nauka (i metanauka) zajmująca się poglądami i teoriami dotyczącymiczłowieka jako istoty społ. oraz społeczeństwa, w szczególnościgenezą i formami życia społ., rodziną, państwem, społecznościąmiędzynar., prawem, życiem gosp., prawidłowościamii prawami rozwoju społ.-gosp. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - NATURA

  Wg Herodota h. jest królową nauk; Platon iArystoteles uznali ją za niższą poznawczo od poezji; wartośćnauk. odzyskuje h. od początku X I X w.; przedmiotowo odpóźnego średniowiecza oznacza: res, —> gesta, res gestae, facta,actus, causae, opera, eventus, dzieje (M. Kromer, Ł. Górnicki,P. Skarga), dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DUCHOWOŚCI

  Nauka teol. związanaściśle z -» duchowości religijnej teologią, zajmująca siędziejami przeżywania przez człowieka jego kontaktów z-* Bogiem (—> Istota Najwyższa); dzięki transcendencjisprawiającej, że duch ludzki potrafi nawiązać kontakt z —>Absolutem, można mówić o h.d. chrzęść. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - HISTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Kultury staroż. miały naogół antropologię ahist.; poza sferą h. umieszczały bądź całegoczłowieka (jego ciało, naturę, czas, miejsce, istnienie,zmiany wewn., sekwencję zdarzeniową, rozwój, osiąganiewartości), bądź jego duszę jako obraz wieczności (systemysumeryjskie, staroegips., hind., taoizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA

  Dyscyplina teol. wyodrębnionaod XVII w. i obejmująca (przedmiotowo) dzieje Kościołachrzęść, (zwł. katolickiego) oraz (podmiotowo) naukę o tychdziejach (—» historiografia II).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HI SACERDOTES DOMINI SACRATI, Oto kapłani Boga Najwyższego

  Hymn w jutrzni tekstów wspólnych o świętychpasterzach, przypisywany Marbodowi (zm. 1123), wprowadzonydo LH (I 1116, II 1581, I I I 1451-1452, IV 1435--1436; LG I 1172, II 1644-1645, I I I 1519-1520, IV 1531-1532;tekst także AH L 401).

  Głosi pochwałę kapłanów wybranychprzez Boga, będących sługami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPOS

  (Kalat el-Husn w Jordanii), hellenist. miasto w-» Dekapolu oraz bpstwo staroż. w metropolii Scytopolis wrzym. prowincji Palestyna I I ; bpi znani od pol. IV do poł.VI w.; od X V I I w. bpstwo tytuł.; bpem tytuł, był m.in. FranciszekI. Wysocki, 1728 sufr. chełmiński (HierCat V 221).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt

Do góry