Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: „ZŁOTY WIEK"

  Epoka królów kat. (1469-1598) - Małżeństwo1469 królowej kastylijskiej Izabeli I Kat. (1474-1504)z — Ferdynandem V Katolickim zapoczątkowało zjednoczenieH. i jej mocarstwowy rozwój. Po pokonaniu przez H.emiratu Grenady (1492) zakończyło się całkowicie panowanieMaurów na Płw. Iberyjskim; zdobyte tereny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /7 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYZM

  Wieloznaczny i wartościujący termin, któryokreśla różne postawy filoz., metodol. i teol. wobec dziejów;skrajnym ujęciem h. jest h i s t o r y c y z m .

  1. W f i l o z o f i i - Jako stanowisko filoz. (metafiz. i epistemologiczne)h. podkreśla istotne (konstytutywne) znaczeniedziejów i świadomości hist, dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /14 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

  Opiekę duszpast. nadnielicznymi grupami prawosławnych sprawuje (od 1963) z ramieniaEkum. Patriarchatu Prawosł. w Konstantynopolu metropolitaFrancji, który jest zarazem egzarchą H.

  Od lat 20-tych XX w. podejmowane były inicjatywy unijne(kard. E. Reig y Casanova - stow. Pro Oriente, S. Morillo -stow. Obra del...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: OKRES NOWOŻYTNY (1598 - 1814)

  Za panowania królówFilipa III (1598-1621) i Filipa IV (1621-65) H. dominowaław kat. Europie w dziedzinie kultury barokowej, zwł. wsztuce, filozofii i teologii, a także w rozwoju kultu świętych(—> barok); równocześnie zwiększało się podporządkowanieKościoła państwu, wskutek czego dochodziło do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie

  Państwow pd.-zach. Europie na Płw. Iberyjskim graniczące zFrancją, Andorą, Gibraltarem i Portugalią; do H. należą takżewyspy Baleáry na M. Śródziemnym oraz Wyspy Kanaryjskiena Oceanie Atlantyckim; zajmuje 504 879 km i liczy 38,8min mieszk. (1986), w tym 98% katolików.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

  Protestanci w H.stanowią mniejszość wyznaniową; zorganizowani są w Hiszp.Kościele Ewang. i Reformowanym Kościele Episkopalnym.Reformacja luteránská nie znalazła w H. odpowiedniegopodłoża; wskutek tego niewielkie wspólnoty protestantówhiszp. znalazły się na wygnaniu w wielu krajach eur.; dla ichpotrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: W LATACH 1814 - 1939

  Król Ferdynand VII (1814-33)przywrócił w H. rządy absolutystyczne oraz dawny porządek kośc. wraz z inkwizycją i przywilejami feudalnymi dla duchowieństwai szlachty; restytuował klasztory (także jez. z warunkiempodporządkowania się prawom Królestwa). Przestarzała,terytorialna organizacja kośc. w H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /17 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - RELIGIE PIERWOTNE

  Dzięki położeniu geogr. wpradziejach H. wystąpiły 2 zasadnicze prądy ideologiczno-religijne:zach. części —» Europy (II A) kontynentalnej i strefyśródziemnomorskiej; doprowadziły one do powstania centrumrei., odrębnego od ośrodka rei. wschodnio-śródziemnomorskichterenów pd. Europy.

  W okresie p a l e o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNE SPRAWY

  (łac. causae histortcae),określenie techn. użyte po raz pierwszy przez pap. Piusa XI(motu proprio Già da qualche tempo z 6 II 1930; AAS22(1930) 87) na oznaczenie spraw kanonizacyjnych dotyczącychżycia, cnót, męczeństwa lub staroż. kultu —» sług Bożych;podstawą dowodzenia - wobec braku świadków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - PODSTAWOWE PROBLEMY

  Kształtują się zarówno w h.religijnej, jak też pozareligijnej.

  1. D z i e j o w e - W ich rozumieniu przechodzi się stopniowood faktów, zdarzeń, czynów (res gestae) militarnych, polit.,niezwykłych (praeclara gesta), przygodowych lub fragmentarycznychdo procesów dziejowych (processus)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 150

  praca w formacie txt

Do góry