Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  A. DZIEJE - Pierwsząteorię h. dał św. Augustyn w De doctrina Christiana (CCL32; PSP XXII, Wwa 1989^). W dobie oświecenia h. stała sięczęścią nowo powstałej (1777) na Uniw. Wiedeńskim —* pastoralnejteologii. Nowożytną h. jako samodzielną dyscyplinęzainicjowali w okresie pierwszej odnowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /11 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMBERSKI SYNOD

  Zgromadzenie 21-23 X 1526 stanówświeckich i duchownych w Hombergu przez landgrafaHesji — Filipa w celu wprowadzenia Kościoła luterańskiegow —» Hesji.

  Opierając się na —> Edykcie wormackim Filip zwołał zgromadzeniestanów Hesji do Hombergu w celu przedyskutowaniaspraw religii; podstawę dyskusji stanowiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWCZYC SZCZEPAN abp.

  ur. 10 VIII 1741 w Orszy(Białoruś), zm. 27 VIII 1823 w Warszawie.

  Niższe święceniauzyskał u jezuitów; 1772 po studiach w warsz. seminariumduch. przyjął święcenia kapł. i został współpracownikiem isekretarzem bpa M.J. Poniatowskiego, prezesa Komisji EdukacjiNar.;

  1775 był jednym z pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖMEL

  Ros. Gomiel, miasto, parafia i dekanat w archidiec.mohylewskiej na Białorusi.

  H . , wzmiankowany 1142, wchodzący w skład księstwa czernihowskiego,od XIV w. należący do Wielkiego KsięstwaLitew., otrzymał 1537 prawa miejskie; stanowił siedzibę starostwapol., którego właścicielami byli m.in. Sapiehowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWIŃSKI IGNACY abp.

  Pseud. Ignacy Kefaliński,Zegota Kostrowiec, ur. 5 X 1807 w Owruczu (Polesie Wołyńskie),zm. 19 X 1855 w Petersburgu, pisarz, tłumacz, kaznodzieja.

  Uczył się u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim, potem1825-26 w seminarium duch. w Łucku; od 1827 studiował nawydz. teologicznym uniw. w Wilnie i 1830 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

  (gr. homoios podobny, stasis stałość),zdolność —» układu (biol., psych., społ., techn., cybernetycznego)do utrzymywania trwałości struktury, składu i do normalnegospełniania sobie właściwych funkcji, pomimo stałychlub przypadkowych zmian (często o charakterze oscylacyjnym)jego parametrów, wywołanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /6 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁÓWKA KAZIMIERZ ALOJZY SJ

  ur. 3 III 1718 na Litwie,zm. po 1773, geograf.

  Do zakonu wstąpił 1732; studiowałw Nowogródku, Grodnie i Wilnie; 1746 przyjął święceniakapł.; wykładał w szkołach jez., m.in. w Wilnie (1746--47) i Warszawie (1747-49, 1752-53);

  od 1760 byl prefektemi prof, geografii w Pińsku. Jest autorem podręcznika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMER

  Najstarszy epik gr. (pochodzenie i szczegóły zżycia nie są znane, stanowiły przedmiot sporny już w starożytności),uznawany niekiedy za postać legendarną. AutorstwaH. są epopeje Iliada i Odyseja, powstałe w Azji Mn. (którejwybrzeża kolonizowały plemiona gr. - Jonowie i Eolowie),dające początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZHAUSER BARTHOLOMÄUS

  ur. 24 VIII 1613 wLaugna k. Augsburga, zm. 20 V 1658 w Bingen k. Moguncji,założyciel stow. —» księży życia wspólnego, sługa Boży.

  Ukończywszy 1633 kolegium jez. w Neuburgu k. Ratyzbony,rozpoczął studia filoz.-teol. na uniw. w Ingolstadt, gdzie 1636 uzyskał magisterium filozofii, a po przyjęciu 1639...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁDA KAZIMIERZ CSSR

  ur. 22 II 1907 w Tuchowiek. Tarnowa, zm. 18 VIII 1987 w Dębicy, działacz zak., pisarzascetyczny.

  Do zgrom, wstąpił 1927 w Tuchowie; po studiach filoz.--teol. w seminarium zak. w Tuchowie przyjął 1933 święceniakapł.; 1934-39 studiował filozofię, matematykę i pedagogikęna UJ w Krakowie, był wychowawcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt

Do góry