Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HORDYŃSKI MIKOŁAJ ks.

  ur. 1802 w Hordyni k. Sambora,zm. 1 III 1866 w Sieniawie, duszpasterz.

  Studia filoz.--teol. odbył na uniw. we Lwowie; 1830 przyjął święceniakapł. w obrządku unickim i do 1832 był prefektem seminariumduch. we Lwowie; należąc do pol. związków spiskowych,propagował wśród kleryków idee powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORIS PERACTIS UNDECIM, ruit dies in vesperum

  Hymn nieznanego autora pochodzący z Breviarium gothicum1775 (PL 86,938), wprowadzony do LH w 1971 do nieszporówokresu zwykłego w piątki II i IV tygodnia (III 774, 1017,IV 722, 965);

  w LG występują 2 in. utwory: w piątek II tygodniaKiedy już sionce zachodzi (III 722, IV 728), a w piątekIV tygodnia Spójrz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMIZDAS Św.

  zm. 6 VIII 523, papież od 26 VII514.

  Był diakonem pap. Symmacha (498-514); wybrany pap.podobnie jak Symmach był nieustępliwy wobec wszystkichzwolenników schizmy akacjańskiej (—> Akacjusz, —» monofizytyzm);wraz z większością duchowieństwa rzym. stanął postronie Symmacha w sporze z antypap. Wawrzyńcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORBACZEWSKI JÓZEF ks.

  ur. 1837 na Litwie, zm. 5V 1895 w Milwaukee, działacz polonijny.

  Po przyjęciu 1860święceń kapł. był wik. w Ejszyszkach k. Lidy; w powstaniustyczniowym, którego wybuch aktywnie popierał, brał udziałjako kapelan oddziału L. Narbutta (uczestniczył m.in. w bitwachpod Rudnikami i Dubiczami); ranny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖPFL HILDEBRAND OSB

  ur. 25 XI 1872 w Letovie k.Podbořan, zm. 14 II 1934 w Krzeszowie na Śląsku, biblista.

  W 1893 wstąpi! do klasztoru Emaus w Pradze i 1896 rozpocząłstudia filoz.-teol. w Anselmianum w Rzymie; 1900 uzyskałdoktorat i przyjął święcenia kapł.; był wykładowcą biblistykiw Beuron (1901-03), Anselmianum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONTHEIM JOHANN NIKOLAUS von bp.

  Pseud. IustinusFebronius, ur. 27 I 1701 w Trewirze, zm. 2 IX 1790 w Montquintin(Luksemburg), teolog, historyk, twórca —» febronianizmu.

  Studia prawnicze, teol. i filol. odbył w Trewirze, Lowaniumi Lejdzie; 1724 otrzymał w Trewirze doktorat praw i1728 przyjął święcenia kapł.; od 1733 był prof, prawa nauniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOPKINS GERARD MANLEY SJ

  ur. 28 VII 1844 w Stratford(hrabstwo Essex), zm. 8 VI 1889 w Dublinie, ang. poeta.

  Kształcił się w Highgate School w Londynie, a nast. 1864--67 studiował filologię klasyczną, historię staroż. i filozofię wBalliol College w Oksfordzie; 1866 wbrew woli rodziców (anglikanie) przeszedł na katolicyzm (do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONTHORST GERARD (GERRIT) van

  ur. 4 XI 1590 wUtrechcie, zm. 27 IV 1656 tamże, malarz, przedstawiciel hol.caravaggionizmu.

  Kształcił się w Utrechcie u Abrahama Bloemaerta; 1610-21przebywał w Rzymie, gdzie studiował obrazy —> Caravaggia;po powrocie do Holandii był m.in. dziekanem Bractwa św.Łukasza w Utrechcie, pracował także 1628 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOPPE JAN

  ur. 27 X I I 1902 w Skierniewicach, zm. 18II 1969 w Warszawie, kat. działacz społeczno-polityczny.

  Studiował prawo i nauki polit.; był działaczem ZwiązkuHarcerstwa Pol. i ruchu zawodowego pracowników umysłowych;początkowo pitsudczyk, był 1935-38 posłem na sejm isekretarzem Prezydium Sejmu; z czasem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOOFT PIETER CORNELISZOON

  ur. 15 III 1581 w Amsterdamie,zm. 21 V 1647 w Hadze, pisarz.

  Po studiach prawniczych 1605-07 na uniw. w Lejdzie został1609 namiestnikiem Gooilandu i starostą w Muiden (od 1624ośrodek życia kulturalnego humanistów hol.). Refleksyjnapoezja H. zawarta w Emblematu Amatoria, Afbeeldinghenvan Minne, Emblèmes dAmour...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 869

  praca w formacie txt

Do góry