Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HUSSOWSKI MIKOŁAJ, Hussovius z Hussova (Husowa), Hussowczyk

  ur. ok. 1475, zm. po 1533, poeta.Pochodził z rodziny nieszlacheckiej, przypuszczalnie zamieszkałejna Białorusi; prawdopodobnie studiował w Krakowie.

  Związany był z dworem E. —» Ciołka, z którym 1521--22 przebywał w Rzymie, gdzie powstała Carmen de statura,vertíate ac venatione bisontis (Kr 1523; fragmenty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSARSKI WACŁAW

  ur. 20 XI 1883 w Warszawie, zm.27 I 1951 w Sokołowsku k. Wałbrzycha, historyk sztuki, krytykartyst., malarz.

  Studiował (1902-06) w Paryżu malarstwo w Academie Juliani Academie Colarossi oraz filologię rom. na Sorbonie;1908-10 przebywał we Włoszech. Po powrocie do kraju zajmowałsię twórczością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSIATYN, Usiatyn

  Ukr. Gusiatin, miasto z konwentembernardynów i parafią w dek. czortkowskim w archidiec.lwowskiej na Ukrainie.

  H., wieś wchodząca w skład dóbr król., otrzymała 1559 odkróla Zygmunta II Augusta prawo miejskie magdeburskie; wXVI i XVII w. miasto bylo często napadane i niszczone przezKozaków (m.in. oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURTER HUGO SJ

  ur. 11 I 1832 w Schaffhausen, zm.10 XII 1914 w Innsbrucku, teolog i wydawca.

  Po przejściu 1845 na katolicyzm - wraz ze swym ojcemFriedrichem (1787-1865), pastorem protest. - rozpoczął 1849studia filoz.-teol. na Germanicum w Rzymie, uwieńczonedoktoratami filozofii i teologii; 1855 przyjął święcenia kapł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSSAKÓW, Husaków

  Parafia i klasztor karmelitówtrzewiczkowych w dek. Mościska w diec. przemyskiej (od1939 na Ukrainie).

  Wieś H. od pocz. XV w. należała do kościoła par. w Bojowicach;1525 otrzymała prawa miejskie za sprawą właściciela(od 1519) Jana Boratyńskiego, rotmistrza rohatyńskiego, naktórego prośbę bp przem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURWIC, Horowitz ABRAHAM BEN SABBATAJ

  ur. ok.1550 w Pradze, zm. 1615, rabin, pisarz religijny, ojciec Isaiaha.

  Studiował m.in. w Krakowie u M. —> Isserlesa w duchuracjonalizmu Majmonidesa; wypędzony z Poznania przez ortodoksyjnychŻydów, zmarł na tułaczce. W twórczości kładłnacisk na human, i mor. wartości przebaczenia i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURWIC, Horowitz ISAIAH BEN ABRAHAM HA - LEVI

  ur. ok. 1565(?) w Pradze, zm. 1630 w Tyberiadzie, rabin,pisarz rei., syn Abrahama.

  Był rabinem i rektorem uczelnitalmudycznych w Poznaniu, Krakowie, Dubnie, Ostrawie,Frankfurcie n. Menem, Pradze, a od 1621 w ośrodku kabalistycznymw Safedzie k. Tyberiady.

  W popularnym, mającymwpływ na kształtowanie teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURYCI

  Staroż. lud zamieszkujący w pn. Syrii i pn.--zach. Mezopotamii, dokąd przybył ok. 2300 prz.Chr. prawdopodobniez górzystych pn.-wsch. terenów; język H. z klinowympismem sumeryjsko-akadyjskim nie należał ani do rodzinyjęzykowej sem., ani indoeuropejskiej.

  Głównymi ośrodkami H. były ok. 1500 prz.Chr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /3 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUS JAN

  ur. 1371 w Husinců k. Czeskich Budziejowic,zm. 6 VII 1415 w Konstancji, czes. reformator rei., twórca—> husytyzmu.

  Po studiach na uniw. praskim uzyskał 1396 magisteriumfilozofii, 1400 przyjął święcenia kapł. i 1401 został dziekanemwydziału filoz. na uniw. praskim; od 1402 jako rektor kaplicyBetlejemskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /6 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURK ANTONIUS HENRICUS van den OFMCap bp.

  Imięzak. Ferreriusz, ur. 16 III 1907 w Heesch k. Nijmegen, zm.15 VIII 1989 w Velp k. Arnhem, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1925 w prowincji hol.; po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. przyjął 1932 święcenia kapł.;studia teol. kontynuował na Gregorianum, uzyskując 1936doktorat kośc. nauk wsch. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt

Do góry