Religia /13 187 prac/

  • Ocena brak

    Nauczanie religii (1914 - 1978)

    Kościół pragnął, by nauka religii odbywała się w szkołach publicznych: podstawowych (elementarnych,powszechnych) i średnich. W konkordatach zawsze starał się to zabezpieczyć. W niektórych krajach władzepaństwowe pozwalały jej udzielać tylko w katolickich szkołach prywatnych lub przy kościele, w...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 118

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Katecheza odnowiona

    Śmiałym rozwiązaniom w nauczaniu katechetycznym we Francji dał początek sulpicjanin, Joseph Colomb,dyrektor nauczania religii w Lyonie, następnie dyrektor Krajowego Centrum Nauczania Religijnegow Paryżu. W licznych publikacjach zabiegał, by katechizm stał się skuteczniejszy. Taki też tytuł (Pourun...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 070

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Szkolnictwo katolickie (1914 - 1978)

    W zakładaniu i prowadzeniu szkół Kościół miał wielowiekowe doświadczenie i osiągnięcia. Do tych zadańpowstawały zakony i zgromadzenia zakonne, które w XX wieku nadal się rozwijały, zwłaszcza braciaszkolni (Instytut braci szkól chrześcijańskich), licząc 16 700 braci oraz prowadząc 1125 szkół...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 915

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wychowanie religijne

    Dla potrzeb katolickiego szkolnictwa, w tym także dla kościelnych zakładów wychowawczych, jak sierocińce,a nadto dla potrzeb katolickiego wychowania w rodzinie i organizacjach rozwinięto katolicką pedagogikę,często nazywaną pedagogiką religijną. Zajmując się całym człowiekiem, pedagogika tauznawała...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 203

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Duchowieństwo polskie (1914 - 1978)

    Po 1918 roku wydało się, że w Polsce jest znaczna liczba duchowieństwa. Faktycznie było go wówczasdwa razy mniej niż w Niemczech, a cztery razy mniej niż we Włoszech, na dodatek nieproporcjonalnierozlokowanego. W Poznańskiem jeden kapłan przypadał na 1700 wiernych, w Małopolsce na 2200, wdawnej...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 362

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Świadkowie wiary

    W nauczaniu i wychowaniu Kościół zawsze sięgał do przykładu i ukazywał chrześcijańskie wzorce życiai działania, które odczytywano jako dawanie świadectwa wiary.

    Hagiografia jako nauka rozwijała się, doskonaląc krytyczne metody badania, wydawania tekstów i opracowaniabiografii świętych. Podstawowe...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 714

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Teologia praktyczna

    Nazwa i definicja teologii praktycznej była przedmiotem. dyskusji przed drugą wojną światową, gdy wPolsce chętnie utożsamiano ją z teologią, której wszakże jest tylko jednym działem. Nie przestała byćprzedmiotem dyskusji nawet po Soborze Watykańskim Drugim, gdy powrócił problem teologicznej...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 112

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Głoszenie kazań

    Słowo, o którym mówił teolog niemiecki Franz X. Arnold, że należy do istotnych form duszpasterskiejdziałalności Kościoła, działało jako nauczanie duszpasterskie bądź w liturgii eucharystycznej (homiletyka),bądź w szkolnym wykładzie prawd wiary i zasad chrześcijańskich (katechetyka). O drugim...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 369

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nowy apostolat

    W innych krajach, nie tylko we Francji, zorganizowana Akcja Katolicka w warunkach powojennychwydawała się apostolatem niewystarczającym. Czyniono więc starania, by ożywić dawne formy, jak zakładaniezgromadzeń maryjnych w Indiach, bądź tworzyć nowe formy, jak ruch w Stanach Zjednoczonych(1948) do...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 104

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Akcja Katolicka

    W znaczeniu ogólnym, jako apostolat świeckich, Akcja Katolicka była popierana i uprawiana za poprzednichpapieży. W ścisłym znaczeniu rozumiana jako struktura organizacyjna stowarzyszeń katolickich,powołanych do uprawiania tego apostolatu w ścisłej łączności z hierarchią, i nazwana Akcją...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 906

    praca w formacie txt

Do góry