Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święta Hiacynta

  gr. Hyakinthos - imię to nosił mitologiczny ulubieniec Zeusa i Zefira. Z jego krwi wyrosły kwiaty zwanehiacyntami.Św. Hiacynta (Giacinta Marescotti), księżniczka, dziewica, zakonnica (1585 - 1640). Pochodziła ze staregorzymskiego rodu. Mając 19 lat wstąpiła do klasztoru klarysek w Viterbo. Dopiero podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Błażej

  łączone z nazwą rodu rzym. Blasia - “człowiek z rodu Blasia”, lub od łac. blaesus - sepleniący, także z gr.blaisos - krzywonogi, chory na artretyzm.

  Św. Błażej, biskup, męczennik, pochodził z Sebasty w Armenii. Studiował filozofię. Został lekarzem.Porzucił jednak swój zawód i podjął życie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Teofil

  gr. theos- - Bóg, -philos - przyjaciel; “przyjaciel Boga”.Św. Teofil, żołnierz, męczennik. Był dowódcą garnizonu cesarskiego. W czasie jednej z wypraw arabskichzostał pojmany i wzięty do niewoli. Przez cztery lata wśród poniżeń i mąk więziono go na Cyprze.Kalif Hamn-al-Raszyd bezskutecznie usiłował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar

  hebr. jasaf- przydać; Joseph lub Jehoseph - “niech Bóg pomnoży”.Bł. Józef Sebastian Pelczar, rektor uniwersytetu, biskup. Urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczyniekoło Krosna. Po święceniach kapłańskich podjął pracę w Samborze. Następnie studiował w Rzymie,gdzie uzyskał dwa doktoraty: z teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ildefons

  germ. hild- - walka; -funs -gotowy; “gotów do walki”.Św. Ildefons, zakonnik, biskup (607 - 667). W hagiografii jedyny o tym imieniu. Syn Wizygota osiadłegow okolicach Toledo. Otrzymał staranne wykształcenie. Pisarz i teolog. Pozostawił po sobie bogatą spuściznęliteracką, m.in. znaną rozprawę “De virorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mariusz

  imię starorzym. Marianus.Św. Mariusz, męczennik. Według starego martyrologium przybył z Persji do Wiecznego Miasta, aby odwiedzićgroby Apostołów. Za panowania cesarza Dioklecjana zginął śmiercią męczeńską wraz ze swojążoną Martą oraz synami: Audifaksem i Abakukiem przy Via Cornelia pod Rzymem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek Salezy

  germ. frank - wolny, wolno urodzony.Św. Franciszek Salezy, biskup, doktor Kościoła (1567-1622). Syn hrabiego Sales w Sabaudii. Studiateologiczne, biblijne i prawnicze na uniwersytetach w Paryżu oraz Padwie zakończył doktoratem. Po powrociedo domu przyjął święcenia kapłańskie, na co rodzice niechętnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wulstan

  Św. Wulstan, biskup. Św. Wulstan, benedyktyn, był jedną z najwybitniejszych postaci w historii Kościoław Anglii. Urodzony w roku 1009 spędził dwadzieścia pięć lat w klasztorze w Worcester. Cieszył się tamwielkim szacunkiem z racji swojej ascezy i pokory. W roku 1062 przyjął, acz niechętnie, urząd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Felicjan

  łac. felix - szczęśliwy, urodzajny.Św. Felicjan, biskup, męczennik. Apostoł Umbrii, biskup Foligno. Zginął jako męczennik w okresie prześladowańza cesarza Decjusza (249-251). Orędownik podczas trzęsienia ziemi. Patron diecezji i miastaFoligno.W ikonografii św. Felicjan przedstawiany jest w paliuszu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Fabian

  z łac. fabius - uprawiający bób.Św. Fabian, papież, męczennik. Jego pontyfikat, podczas którego umocnił i usprawnił organizacyjnieKościół rzymski, dzieląc Wieczne Miasto na siedem dystryktów, trwał 14 lat. Za czasów Decjusza stał sięofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry