Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święty Agapit I

  gr. Agápetos - drogi, kochanyŚw. Agapit I, papież. Urodził się w Rzymie. Syn prezbitera rzymskiego Gordiana. Archidiakon. Wybranyna stolicę Piotrową w 535 r., zajął się porządkowaniem spraw kościelnych, m. in. wprowadzeniem zasadyobieralności papieża. W swych dokumentach ustosunkował się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt Józef Labre

  Św. Benedykt Józef Labre, wyznawca (1748 - 1783). Urodził się w Amettes we Francji. Jego rodzice byliwieśniakami. Mieli piętnaścioro dzieci. Po latach poszukiwań swego powołania życiowego, w tym, nieudanympobycie u cystersów, podjął życie Bożego tułacza. Jako pielgrzym, pokutujący za winy swoje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Fulbert

  germ. volk- - lud i -berht - sławny; “który ma sławny lud”, “który pochodzi ze sławnego ludu”.Św. Fulbert, biskup (960 - 1028). Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mistrzem był Gerbert,późniejszy papież Sylwester II. Około 990 r. przybył do Chartres, gdzie tamtejszą szkołę katedralnąuczynił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Julian(n)a z Mont Cornillon

  Bł. Julian(n)a z Mont Cornillon, pustelnica. Urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po śmierci rodzicówzostała oddana do konwentu sióstr augustianek w Cornillon. Mając 15 lat wstąpiła do tej zakonnejwspólnoty Podczas pobytu w klasztorze doznawała wizji mistycznych. Pod ich wpływem, już jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wincenty Ferreriusz

  Św. Wincenty Ferreriusz, zakonnik, kapłan (1350 - 1419). Urodził się w Walencji. Mając 17 lat wstąpiłdo dominikanów. Studiował w Walencji, w Barcelonie i w Leridzie. Otrzymał święcenia kapłańskie wwieku 25 lat. Nauczyciel filozofii. Przeor dominikanów. Był spowiednikiem antypapieża Benedykta XII,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Prudencjusz

  łac. prudens - ostrożny, doświadczony.Św. Prudencjusz, biskup. Nosił imię Galendo. Pochodził z Hiszpanii. Był kapelanem na dworze LudwikaI Pobożnego. W 843 r. został biskupem w Troyes. Po reorganizacji życia kościelnego przeszedł do obozuprzeciwników królewskich. Opowiadał się za skrajnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Chrzciciel de la Salle

  Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651 - 1719). Urodził się w podupadłej rodzinieksiążęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców przerwał studia na paryskimuniwersytecie, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuował naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Dionizy

  gr. Dionysios - należący do boga Dionizosa.Św. Dionizy, biskup, męczennik (+ 180). Dionizy był biskupem w Koryncie. Autor siedmiu listów katolickich,m. in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety Sąone źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Klimak

  Św. Jan Klimak, opat na Synaju. Św. Jan “Scholastyk”, zwany Klimakiem od swojej książki “Drabina(Klimax) doskonałości do raju”, żył na przełomie VI i VII wieku. Gdy miał szesnaście lat, wyrzekł siędóbr ziemskich, by poświęcić się Bogu, i wstąpił do klasztoru. Przez czterdzieści lat żył jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Beniamin

  hebr. Ben-jamin - “syn prawicy”.Św. Beniamin, diakon, męczennik (+ 424). Był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy w Persji wybuchłoprześladowanie w latach 420 - 422, Beniamin dostał się do więzienia. W wyniku interwencji ambasadoraBizancjum zaprzestano prześladowań. Wraz z innymi zwolniono i Beniamina pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry