Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiona Gizela

  germ. gisil – strzała.Bł. Gizela, królowa, ksieni (985 - 1060). Ojcem jej był Henryk II, książę Bawarii, matką Gizela Burgundzka.Wyszła za mąż za Stefana I, króla Węgier. Miała jedynego syna - Emeryka, który zginął w wieku24 lat. Obaj z ojcem byli kanonizowani. Bł. Gizela przeszła do historii jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maciej

  hebr. imię teoforyczne Mattatyah - “dar Jahwe”.Św. Maciej, Apostoł (+ ok. 50). Był jednym z 72 uczniów Jezusa. Wybrany przez Apostołów do ich gronana miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1,15-26). Poza opisem powołania nie ma onim pewnych informacji. Według tradycji Maciej Apostoł głosił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stanisław Szczepanowski

  Św. Stanisław Szczepanowski, biskup, męczennik. Urodził się w Szczepanowie około 1030 r. Uczył sięw szkole katedralnej. Możliwe, że również za granicą (Paryż?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 r. Wdwanaście lat później został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Florian

  łac. florus - kwitnący, lśniący, wspaniały.Św. Florian, żołnierz, męczennik. Dowódca wojsk rzymskich (?). Podczas prześladowania chrześcijanprzez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom.Wobec odmowy wychłostano go i poddano torturom. 4 maja 304 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef Benedykt Cottolengo

  Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan (1786 - 1842). Urodził się w miasteczku Brá w Piemoncie. Studiana uniwersytecie w Turynie zakończył doktoratem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1811 r. Znany byłjako wielki jałmużnik. Z myślą o chorych, głuchoniemych, niewidomych założył kilka instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Juta z Chełmży

  skrócona forma imienia Judyta - hebr. Jehudit - Żydówka chwaląca.Bł. Juta z Chełmży, wdowa, pustelnica (1220?- 1260). Urodziła się w Turyngii. Kiedy miała 20 lat, umarłjej mąż w drodze do Ziemi Świętej. Juta rozdała majątek ubogim, a sama o żebraczym chlebie odwiedzałasanktuaria. Posługiwała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Wcielenia Guyard-Martin

  Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, wdowa, zakonnica (1599 - 1672). Teresa przyszła na świat wTours (Francja). Mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina, właściciela przędzalni jedwabiu. Podwóch latach zmarł jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. W dziesięć lat później, 10-letniego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Marek

  Św. Marek, Ewangelista (+ I w.). W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, DziejeApostolskie (Dz 12,12) wspominają go jako “Jana zwanego Markiem”, syn Marii, która prawdopodobniebyła właścicielką domu, w którym odbyta się Ostatnia Wieczerza. Był uczniem św. Piotra. Jego Ewangeliajest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Stanisław Kazmierczyk

  pol. stani- - od czasownika stać, stanąć i -staw – sława.Bł. Stanisław Kazmierczyk, kapłan. Urodził się w 1433 r. w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście podKrakowem. Ojciec był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. Stanisław ukończył Akademię Krakowską w1461 r. Następnie wstąpił do zakonu kanoników...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty August Schoeffler

  łac. augustus - szczęśliwy, pomyślny.Św. August Schoeffler, męczennik (+ 1851). Pochodził z Alzacji. Był członkiem towarzystwa misji zagranicznych.W 1847 r. wyjechał do Tonkinu w Indiach Wschodnich i tam w cztery lata później zostałścięty. Beatyfikował go Leon XIII, kanonizował Jan Paweł II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt

Do góry