Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święty Władysław

  słow. wodzi- - władać, panować; -slaw - sława; “ten, który posiadł sławę”.Św. Władysław, król (1040 - 1095). Syn króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki króla polskiegoMieszka II. Urodził się w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela,a potem Bolesława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Goretti

  Św. Maria Goretti, dziewica, męczennica (1890 - 1902). Urodziła się w Corinaldo koło Ankony. Pochodziłaz ubogiej wiejskiej rodziny. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Maria pomagała matce i opiekowałasię rodzeństwem. W wieku 12 lat, broniąc swej niewinności, została zasztyletowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Otton z Bambergi

  germ. Odward - dziedzictwo, majątek.Św. Otton z Bambergi, biskup (ok. 1060 - 1139). Urodził się w Szwabii, w rodzinie szlacheckiej. Do Polskiprzybył jako kleryk w orszaku opata Henryka z Wurzburga, który został później arcybiskupem gnieźnieńskim.W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska

  Bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica, zakonnica. Urodziła się 29 kwietnia 1863 r. w Loosdorf w Austrii,dokąd jej rodzina wyemigrowała po powstaniu listopadowym. Otrzymała religijne wychowanie. W1883 r. przeniosła się z rodziną do Lipnicy Murowanej koło Bochni. Po śmierci ojca została damą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bernardyn Realino

  Św. Bernardyn Realino, kapłan. Urodził się w Carpi koło Ferrary. Studiował medycynę w Modenie iBolonii. Doktor prawa rzymskiego i cywilnego. Był burmistrzem Felizzano, sędzią w Castel Leone, doradcąi pełnomocnikiem namiestnika Neapolu. Kiedy miał 34 lata, podczas rekolekcji podjął decyzję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Benedykt XI

  Bł. Benedykt XI, papież. Michał Boccasini urodził się w 1240 r. w Trevisio. Matka jego była praczką.Gdy miał 14 lat, wstąpił do dominikanów. Po ukończonych studiach teologicznych w Wenecji i Genewiezostał wkrótce prowincjałem. Bonifacy VIII mianował go biskupem Ostii i kardynałem. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tomasz

  Św. Tomasz, Apostoł (+ ok. 67). Zwany także Didymos, “Bliźniak”. Należał do ścisłego grona DwunastuApostołów. Ewangelie wspominają go kilkakrotnie: kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J11,16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14,5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Edgar Spokojny

  germ. ed-, od-, ot- - posiadanie, majątek, dziedzictwo; -gard - obrońca, stróż; “obrońca własności”, “stróżdziedzictwa”.Św. Edgar Spokojny, król. Urodził się w 943 r. jako drugi syn Edmunda Wspaniałego. Po śmierci brataEdwina objął rządy w całej Anglii. Dał początek ustawodawstwu angielskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Piotr

  Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum.Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W ewangelicznej relacjio ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższegogrona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Elżbieta z Schönau

  hebr. imię teoforyczne Elisheba - “mój Bóg jest doskonałością”, “Bóg moją przysięgą”.Św. Elżbieta z Schönau, dziewica, zakonnica. Urodziła się około 1129 r. W młodym wieku wstąpiła doklasztoru benedyktynek w Schönau, niedaleko Bonn. Mistrzyni nowicjatu, przełożona. Przewlekła i dotkliwachoroba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry