Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Matki Bożej Różańcowej

  Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo to zainicjowali dominikanie. Pius V ogłosił święto Matki BoskiejZwycięskiej po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 (współcześniprzypisywali pokonanie Turków Maryi). Klemens XII wprowadził je pod obecną nazwą w 1716...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Honorat Koźmiński

  Bł. Honorat Koźmiński, zakonnik, kapłan. Wacław Koźmiński urodził się w rodzinie inteligenckiej w1829 r. w Białej Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. Studiował na wydziale budownictwa przy SzkoleSztuk Pięknych w Warszawie. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec Boga. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sergiusz i św. Bakchus

  łac. pochodzący z rzymskiego rodu Sergia i BAKCHUS gr. imię boga, sił natury, plonów, wina.Św. Sergiusz i św. Bakchus, męczennicy (+ III/IV w.). Najbardziej popularni święci starożytnegoWschodu. Nie zachowały się o nich bliższe informacje. Starożytna “Passio” prezentowała ich jako oficerówcesarskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Kalikst I

  gr. kalós - piękny, dobry.Św. Kalikst I, papież, męczennik (+222/223?). Był niewolnikiem Karpofora, który dał mu wolność. Popowrocie z zesłania w kopalniach na Sardynii został archidiakonem. Zarządzał cmentarzem przy Via Appiaw Rzymie, który do dziś nosi jego imię. W 217 r. został wybrany papieżem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ludwik Bertrand

  Św. Ludwik Bertrand, kapłan. Urodził się w 1526 r. w Walencji. Pragnął pójść za Chrystusem. Wobecsprzeciwu ojca uciekł z domu. Wstąpił do dominikanów. Kiedy składał śluby zakonne, miał 19 lat. Kapłaństwoprzyjął w 1547 r. Jego życie zakonne ożywiało pragnienie pracy misyjnej. 14 lutego 1562...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Wincenty Kadłubek

  Bł. Wincenty Kadłubek, biskup, zakonnik (1160 - 1223). Urodził się w Karwowie pod Opatowem. Pochodziłz rodu Porajów herbu Róża. Studiował w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia jako kapłan diecezjikrakowskiej. Mając 34 lata objął prepozyturę w kolegiacie sandomierskiej. W roku 1203 został biskupemw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria Angela Zofia Truszkowska

  Bł. Maria Angela Zofia Truszkowska, zakonnica. Urodziła się 16 maja 1825 r. Ojciec jej był prawnikiem.Przy współudziale bł. Honorata Koźmińskiego założyła Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Warszawie(1855), zajmujące się dziećmi. W czasie powstania styczniowego felicjanki zamieniały ochronki na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Faustyna Kowalska

  łac. faustus - błogi, szczęśliwy.Bł. Faustyna Kowalska, zakonnica. Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 r. w Głogowcu niedalekoŁodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny Mając 16 lat pracowała jako służąca. W cztery latapóźniej została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Antoni Chevrier

  Bł. Antoni Chevrier, wyznawca (+ 1879). Jałmużnik oraz organizator przystani dla ubogich i dzieci.Kongresy Eucharystyczne zawdzięczają mu swe powstanie. Jan Paweł II beatyfikował go w 1986 r.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan z Dukli

  Św. Jan z Dukli, kapłan (1414 - 1484). Urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Po studiach na uniwersyteciew Krakowie wstąpił do zakonu franciszkanów. Zostawszy kapłanem pracował w różnych klasztorachMałopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. Działał w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt

Do góry