Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  OTWARCIE SIĘ NA ŚWIAT

  Nauka św. Pawła o odnowieniu świata znalazła oddźwięk na soborze, Kościół więc otwarł się jeszczebardziej na problemy świata, szczególną uwagę poświęcając krajom nierozwiniętym. Papieże wypowiedzielisię o problemach świata niejednokrotnie, zwłaszcza w tak zwanych encyklikach społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja soborowa

  O soborze powiedziano, że nadał Kościołowi wymiar światowy. Niewątpliwie ojcowie soborowi, reprezentującwszystkie części świata, mogli wszechstronnie ująć wielkie problemy światowe i opracować niespotykany dotąd dokument, Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym. Jan XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje nierozwinięte

  Otwarcie Kościoła na świat nie mogło nie objąć krajów nierozwiniętych, często w publicystyce zwanychkrajami Trzeciego Świata. Troskę o nie Jan XXIII wyraził najpełniej w encyklice Pacem in terris, ogłoszonej(11.04.1963) po pierwszej sesji soboru, na której biskup sufragan z Rio de Janeiro, Dom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakonat stały

  Według zalecenia Konstytucji o liturgii należało krytycznie opracować obrzęd święceń kapłańskich. PawełVI wydał jednak (1972) motu proipno Ministeria quaedam, znoszące tonsurę i dwa święcenia niższe:ostiariat i egzorcystat, należące zaś do nich: lektorat i akolitat rachował jako posługi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki kościelne w Polsce (1958 - 1978)

  W latach soboru i po nim uczelnie katolickie, także cały Kościół w Polsce, doznały szykan od władz państwowych,jak niesprawiedliwe podatki, rekwizycje, kontrola państwowa, zwłaszcza bibliotek, pobór klerykówdo wojska, odmawianie paszportów księżom, którzy mieli udać się za granicę na studia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy biblijne

  Sobór przeprowadził zasadniczą dyskusję o zagadnieniach biblijnych w związku ze schematem o Objawieniu.W tym czasie (1964) Papieska Komisja Biblijna wypowiedziała się za stosowaniem metody formhistorycznych. Soborowy schemat Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu doznał w dyskusji aż pięciuprzekształceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytuty i życie zakonne (1958 - 1978)

  Rozpowszechnione za Piusa XII instytuty świeckie nadały nowy kierunek życiu zakonnemu, ale nierozwiązały problemów życia i działalności dawnych zakonów i zgromadzeń zakonnych. Od soboru oczekiwano,że nie tylko znajdzie odpowiednie sformułowania dla zasad odnowy życia zakonnego, ale teżpobudzi stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki teologiczne (1958 - 1978)

  Sobór już w fazie przygotowawczej stał się silnym impulsem w działalności teologów. Niektórzy z nichwystąpili jako eksperci soborowi. Dały o sobie znać zróżnicowane orientacje teologiczne. Po soborzezaczęto mówić o pluralizmie teologicznym.

  Dokumenty soborowe zajęły się przede wszystkim zagadnieniami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBOROWA DOKTRYNA

  Sobór nie chciał mieć charakteru dogmatycznego, tylko pastoralny, nie mógł jednak nie ustosunkowaćsię do wszystkich najważniejszych zagadnień doktrynalnych, które nieraz od dawna nurtowały Kościół.Doktryna soboru jako całość jego nauczania stała się faktem historycznym. Sięgał do niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna i powrót etyki

  Paweł VI powiedział (1964) do biskupów włoskich: jesteśmy w pełnym kryzysie moralności. W kryzysiebyła także teologia moralna, znalazła się więc już przed soborem, a jeszcze bardziej podczas niego, wpolu ataku, nawet ze strony środowisk katolickich. Zarzucano jej tkwienie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 007

  praca w formacie txt

Do góry