Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Etiopczyk

  Prozelita, wysoki urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, został także nawrócony przez diakonaFilipa. Wracał on z pielgrzymki do Jerozolimy i spotkał Filipa na drodze do Gazy. Chrzest odbył sięszybko, po krótkiej katechezie o Jezusie, gdy diakon upewnił się, że Etiopczyk zna Pisma Starego Testamentui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski

  Liczba nowych wyznawców Chrystusa w Jerozolimie wzrastała szybko. Do trzech tysięcy nawróconychw dniu Zesłania Ducha -Świętego doszli nowi, gdy Piotr przed bramą świątyni uzdrowił chromego i wygłosiłkatechezę do tłumu, przyciągniętego cudem. Liczba samych mężczyzn, którzy uwierzyli, sięgała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /5 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Starsi (gr. presbiteroi)

  Byli trzecią funkcją w Kościele jerozolimskim. Ustanowieni niewątpliwie na wzór starszych w Sanhedrynie i synagogach, byli pomocnikami Apostołów, szczególnie w kierowaniu wspólnotą.Tworzyli kolegium, zwane później prezbiterium, którego przełożonym w Jerozolimie został Jakub.Posługiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szaweł z Tarsu

  Był świadkiem kamienowania, a potem wziął udział w prześladowaniu Kościoła, rozpętanym po śmierci Szczepana. Uzyskał od arcykapłana upoważnienie do przełożonych synagog w Damaszku,by mógł więzić tamtejszych wyznawców Jezusa i przyprowadzić ich do Jerozolimy na sąd. Doznał jednak nagłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Samaria

  Została nawrócona przede wszystkim dzięki diakonowi Filipowi, który w głoszeniu Ewangeliidoszedł aż do Cezarei.

  Samarytanie, stanowiąc od kilku wieków mieszaninę miejscowej ludności izraelskiej z kolonistami babilońskimi,wyznawali synkretyzm religijny z zachowaniem monoteizmu. Stali jednak w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szymon, zwany Magiem

  Ochrzczony przez Filipa, zjawił się u Piotra i pragnął za pieniądze nabyć mocudzielania Ducha Świętego, przez co stałby się biskupem Samarii. Zdemaskowany przez Apostoła, któryzagroził mu karą Bożą za chęć kupienia daru Bożego, wyraził skruchę, ale nie przestał uprawiać sztuczekmagicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Prozelici

  Prozelitami zwano pogan przyjmujących judaizm. Jeżeli wyznając wiarę w Jahwe, poddali się obrzezaniui zachowywali prawo mojżeszowe, byli prozelitami Sprawiedliwości, w odróżnieniu od prozelitów Bramy, zwanych także bojącymi się Boga, którzy wyznawali tylko monoteizm żydowski.Diaspora, przez swoje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Faryzeusze

  (hebr. peruszim, odłączeni, separatyści), wyłonili się z liberalnego kierunku w chasydyźmie,choć i oni głosili zasadę kształtowania życia ściśle według Prawa. W jego wyjaśnianiu powoływali się natradycję ojców, w świetle której określali normy postępowania w każdej sytuacji życiowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Lud żydowski

  Był na ogół wierny Prawu i tradycji ojców, ale bez fanatyzmu faryzeuszów. Wyróżniały się w nim głęboko religijne jednostki, za których reprezentantów można uważać biblijne postacie starcaSymeona i prorokini Anny. Z tego ludu wielkie rzesze chodziły za Chrystusem. Z niego też pochodziła większość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Galilejczycy

  Poddani tetrarchy Heroda Antypasa (4 rok przed Chr. - 39 po Chr.), byli lekceważeni przezJudejczyków ze względu na zmieszanie się z napływową ludnością nieżydowską.

  Rzeczywiście nieprzywiązywali oni nadmiernego znaczenia do zachowania Prawa i podania starszych, chętnie też szli zaChrystusem, który w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt

Do góry