Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Nienawiść pogan

  Prześladowanie Domicjana, podobnie jak Nerona, utrwaliło wśród pogan przekonanie, że chrześcijanie sąludźmi niegodziwymi, a co najmniej podejrzanymi. Stawiano im zarzuty, które od dawna rozpowszechnianoprzeciw Żydom, bo początkowo utożsamiano jednych z drugimi. Gdy zaczęto odróżniać chrześcijanod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W KOŚCIELE OJCÓW APOSTOLSKICH

  Pokolenie chrześcijan, które znało Apostołów i pierwszych wyznawców Chrystusa, kontynuowało gorliwieich działalność i naukę, czasem zaś uzupełniało wiadomości o nich pismami apokryficznymi. Nieudało mu się uniknąć pewnych błędów doktrynalnych, występują pierwsze oznaki gnostycyzmu, któryrozwinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost piśmiennictwa - apokryfy

  Pisma Ojców Apostolskich nie wyczerpują bogactwa literatury, którą stworzyło poapostolskie pokoleniechrześcijan, niewątpliwie z wielkiej żarliwości religijnej. Nazwano tę literaturę już w starożytności chrześcijańskiejapokryfami, podkreślając jej niepewne co do autorów pochodzenie, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reskrypty Trajana i Hadriana

  Azja Mniejsza stała się najwcześniej widownią lokalnych wybuchów nienawiści do chrześcijan. Świadczyo tym oficjalne pismo namiestnika Bitynii, Pliniusza Młodszego, do cesarza Trajana. Namiestnik, poobjęciu urzędu w 111 r. (lub 112) stwierdził, że chrześcijanie wypełnili nie tylko miasta, ale i wsie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich

  Pisarze chrześcijańscy tego pokolenia używają języka greckiego, choć pochodzą z różnych krajów. Najwybitniejszymi wśród nich są: Klemens Rzymski i Ignacy Antiocheński.

  Kilka pism z czasów Ojców Apostolskich wyszło spod pióra nieznanych autorów, choć w tytule podanoniekiedy jakieś imię.

  List Barnaby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenie Klaudiusza

  Kościół lokalny rzymski powstał, jak wiele innych, w cieniu synagogi. Chrześcijanie mogli się rozwijaćbez konfliktu z władzą cesarską, bo uważano ich początkowo za pewien ruch w dozwolonej religii żydowskiej.Dość szybko jednak weszli w konflikt z oficjalnym mozaizmem, gdy nawracali pogan, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł w Rzymie i Hiszpanii

  W liście do Kościoła rzymskiego wspomniał Paweł, że kilkakrotnie pragnął do niego przybyć, lecz napotkałna przeszkody. Zapowiedział jednak ostatecznie swoje przybycie w drodze do Hiszpanii. Kościółrzymski znał dość dobrze z relacji tamtejszych chrześcijan, których spotykał w swoich podróżach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga i trzecia podróż Pawłowa

  W latach 50-52 odbył Paweł drugą podróż misyjną w towarzystwie Sylasa. Później dołączyli do nich,Tymoteusz i Łukasz. Dzięki temu mógł Łukasz z autopsji opisać ją w Dziejach Apostolskich.

  Podróż podjęto z Antiochii, odwiedzono założone poprzednio Kościoły lokalne w Syrii i Cylicji, podjętomisje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHIA

  Kościół lokalny antiocheński był od początku złożony z nawróconych Żydów i pogan. W nim najpełniejdojrzała świadomość chrześcijańskiego uniwersalizmu dzięki św. Pawłowi Apostołowi.

  Antiochia, miasto nad Orontesem, stolica rzymskiej prowincji Syrii, liczyła ok. 800 tysięcy mieszkańcówi była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pawłowe struktury i teologia

  Kościoły lokalne, założone przez Pawła, są opisane w źródłach historycznych szczegółowiej, niż te, którepowstały na wzór Kościoła jerozolimskiego, wykazują także pewne odmienności.

  Według Pawłowej struktury, każdym Kościołem lokalnym kierowało kolegium starszych, zwanych wjęzyku greckim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 690

  praca w formacie txt

Do góry