Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjonizm

  Marcjon (zm. ok. 160), syn biskupa z Sinope w Foncie, właściciel przedsiębiorstwa żeglugowego, człowieksilnej woli i organizacyjnych uzdolnień, stworzył system religijny, który tylko częściowo łączył sięz gnostycyzmem. Wykluczony z Kościoła w Sinope za fałszywą interpretację nauki św. Pawła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Arystydes, chrześcijański filozof ateński, co dopiero nawrócony, napisał apologie za cesarza AntoninaPiusa, w której starał się wykazać, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt Septymiusza Sewera

  Korzystniejsze zmiany nastąpiły w pierwszej połowie III wieku, kiedy częściej stosuje się pokojową koegzystencjępogan i chrześcijan, a pozytywne odnoszenie się do Kościoła przeważa nad falami prześladowań,które tylko dwa razy groźnie się wzmogły za cesarzy Septymiusza Sewera i Maksymina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczeństwo synkretyzmu religijnego

  Cesarz Karakalla (211-217), tak nazywany od ulubionego płaszcza caracalla, a rzeczywiście noszącyimiona Marek Aureliusz Antonin, syn Septymiusza Sewera, dał się pochłonąć sprawom wojskowym izostawił rządy matce Julii Domnie, co niewątpliwie miało wpływ na ogłoszenie po objęciu tronu ogólnejamnestii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość Antoninów

  Do dynastii Antoninów zalicza się władców od Nerwy do Kommodusa, powołanych na tron cesarskiprzez adopcję, jednak w ścisłym znaczeniu Antoninami byli, Antonin Pius (138-161), Marek Aureliusz(161-180) i Kommodus (180-192). Za ich panowania nadal zdarzały się tumulty przeciwko chrześcijanom,których procesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność i pobożność w Kościele Ojców Apostolskich

  Modlitwa, której Pan Jezus nadał czołowe miejsce w życiu religijnym, wzbogaca się teraz o nowekształty i treść. Kieruje się ją do Boga Ojca z prośbami, zawartymi w Ojcze nasz, ale także z dziękczynieniemza nowe życie. Biskup Polikarp radośnie dziękował Ojcu Jezusa Chrystusa za łaskę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Satornil

  Według Satornila, Bóg Ojciec jest Stwórcą aniołów, mocy i eonów najwyższego świata, natomiast siedemeonów niższego rzędu, pod kierownictwem jednego z nich, nazwanego w Starym Testamencie Jahwe,stworzyło świat widzialny i złączyło człowieka z materią. Jezus, eon najwyższego rzędu, zesłanyprzez Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syria i Azja Mniejsza

  Dla tych krajów centrum misji i katechezy była nadal Antiochia. Jej szkoła katechetyczna stała się znanadopiero przy końcu III wieku, ale o silnym oddziaływaniu tamtejszej myśli chrześcijańskiej świadcząpisma biskupa antiocheńskiego. Teofila, powstałe po 180 roku, i biskupa Serapiona Geminosa (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zorganizowane życie kościelne w Kościele Ojców Apostolskich

  W strukturze Kościołów lokalnych pojawiły się nowe elementy. Chociaż nadal podkreśla się samoistnośćkażdego Kościoła lokalnego, coraz częściej wskazuje się na jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrazemtego jest zachowywanie jednego Kościoła lokalnego, nawet gdy miasta są rozległe.Za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 407

  praca w formacie txt

Do góry