Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Monarchianizm

  Kościół bronił przeciw poganom i gnostykom oraz wyjaśniał wiarę w jednego Boga, Ojca Jezusa Chrystusa.W podkreślaniu monoteizmu zostawiono na uboczu określenie relacji między Ojcem i Synem iDuchem. Apologeta Teofil nazwał tę tajemniczą rzeczywistość Trójcą, ale nie dał wyjaśnienia terminuani próby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Nauka i nowy Kościół, ukształtowane przez Maniego (216-276) w Persji miały cechy synkretyzmu religijnego.Twórca pochodził z rodziny, spokrewnionej z perskim rodem książęcym Arsakidów i znał tradycjonalnąreligię swego kraju, mazdeizm, a także braminizm i buddyzm oraz judaizm i marcjonizm, leczprzez ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci łacińscy

  Apologeci w zachodniej części cesarstwa, piszący po łacinie, to przede wszystkim dwaj uczeni afrykańscy,Minucjusz Feliks i Tertulian.

  Minucjusz Feliks, rzymski adwokat, pochodzący z Afryki, w swoim dialogu, napisanym po 197 roku,bronił chrześcijaństwa przed atakami pogan intelektualistów, może na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie apologii

  Czy apologie spełniły swoje zadanie? Może miały jakiś wpływ na 40-letni pokój dla Kościoła po 260 r.,ale nie przyniosły równouprawnienia chrześcijaństwa z pogaństwem. Jeżeli też nie zdołały przekonaćpogan do nowej religii, to chrześcijanom tlały pewność, że oni także są autentycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze

  Prześladowanie chrześcijan wybuchło na nowo, gdy cesarzem został oficer trackiego pochodzenia, Maksymin(235-238). Nie ogłoszono go jeszcze powszechnym edyktem dla całego cesarstwa. Przyczynąprześladowania była brutalność cesarza, którą okazywał w ogóle obywatelom rzymskim i skierował takżeprzeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE DOKTRYNY

  Kościół lepiej zrozumiał siebie i wewnętrznie umocnił się w tym okresie przez polemikę z pisarzami pogańskimii zarzutami ludności pogańskiej. To samo osiągnął, rozprawiając się z błędami doktrynalnymi,które powstały na Wschodzie. Starały się one radykalnie rozwiązać problemy nurtujące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześladowca Walerian

  Wzmocnienie Kościoła stało się widoczne za cesarza Waleriana, kiedy to chrześcijanie stali się mężniejsiniż za Decjusza. Zanim doszło do ogólnego i krwawego prześladowania, były wcześniejsze, lokalne wystąpienia pogan przeciw chrześcijanom za cesarza Gallusa (251-253), gdy zarządził błagalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montanizm

  Zwany początkowo herezją Frygijczyków, bo powstał jako ruch religijny (ok. 150) we Frygii, od IV wiekunoszący imię najwybitniejszego swego propagatora i organizatora, Montana, stanowił silne zagrożeniedla Kościoła eksplozją fałszywego profetyzmu, egzaltacji dla dziewictwa i męczeństwa. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA KOŚCIOŁA

  Tertulian pisał, że krew męczenników jest siejbą chrześcijan, ale Kościół bronił się i zwyciężał nie tylkobohaterską postawą wielu chrześcijan. Starano się także przez apologie odpierać uprzedzenia i wrogośćludności pogańskiej oraz oskarżenia urzędników i decyzje cesarskie.

  Apologie w II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpowszechniony gnostycyzm

  Jak przez montanizm wzmocniła się struktura hierarchiczna Kościoła, tak w walce z gnostycyzmemukształtowały się normy doktrynalne i instytucje prawowierności Kościoła. Walka była szczególnie trudna,odkąd ruch gnostycki z II wieku przekształcił się w systemy.

  Bazylides (zm. 145), z pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 224

  praca w formacie txt

Do góry