Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Chrystianizacja Żydów

  Nie może chlubić się ona taką skutecznością, jak misja wśród pogan. Z mozaizmu były nawrócenia, alepojedyncze. Wprawdzie Ambroży mówi o wielu ochrzczonych Żydach, lecz zaznacza, że jest to mało naogólną ich liczbę. Jedną z głównych przyczyn było niewątpliwie zamknięcie się Żydów w izolacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult męczenników

  Zapoczątkowany już w połowie II wieku, jest emanacją powszechnie stosowanego kultu zmarłych. Jego teologiczną podstawę stanowiła pierwotna nauka Kościoła o Chrystusie Pośredniku oraz o wspólnociechrześcijan i potrzebie wzajemnego się wspierania. Męczennik, dla zasług uzyskanych ofiarą z życia,staje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

  Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów zswych krajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogieidee i systemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

  Wydarzenia w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSCY WŁADCY

  Długa była droga Konstantyna Wielkiego od widzenia w 312 r. do. chrztu dopiero przy końcu życia, w 337 r., a jednak nie kto inny, tylko on sprawił, że władza cesarska stała się chrześcijańska. Wszyscy jegonastępcy byli wychowani w chrześcijaństwie i przyjęli wcześniej lub później chrzest, uważali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCE PRZEŚLADOWANIA

  Tolerancja i restytucja według edyktu mediolańskiego usunęły skutki prawne i częściowo materialne dioklecjanowegoprześladowania. Nie udało się wszakże naprawić wszystkich negatywnych następstw, zktórych najbardziej dokuczliwym dla Kościoła i najdłużej trwającym był donatyzm.

  W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm - ruch religijny i społeczny

  Nazwany od swego drugiego, bardzo ruchliwego przywódcy, schizmatyckiego biskupa Donata, ruch tenwyrósł z dwóch trudnych wówczas do rozwiązania problemów: 1 jak traktować tych, którzy wedługedyktu Dioklecjana wydali święte księgi chrześcijańskie (zdrajcy, traditores) 2 czy ważny jest sakrament,udzielony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /8 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katakumby

  Ich istnienie łączy się z wielkimi prześladowaniami Decjusza, Waleriana i Dioklecjana, a zaczęło sięwcześniej, w połowie II wieku, kiedy powstały w Rzymie cmentarze podziemne. Nazwa wytworzyła sięprzypadkowo od greckiego zwrotu kata kumben (obok dołu). Najczęściej mówi się o katakumbach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI - Pierwsze przywileje

  Wyjście Konstantyna poza edykt widać wyraźnie już przed rokiem 324 w ustawodawstwie, do któregodopuścił wpływ idei chrześcijańskich. Zakazał bowiem (315) skazanych na ciężkie roboty lub do igrzyskpiętnować wypalonym znakiem na twarzy, a jako uzasadnienie podał, że nie można szpecić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozprawa z Licyniuszem

  We wschodniej części cesarstwa august Licyniusz zasadniczo stosował tolerancję edyktu mediolańskiegowobec chrześcijan. Potrzebne mu to było do umocnienia władzy, gdy w 313 r. pokonał pod AdrianopolemMaksymina Daję. Konflikty wszakże Licyniusza z Konstantynem od 316 r. na tle dążeń tego drugiegodo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI I EDYKT MEDIOLAŃSKI

  Pierwszy chrześcijański cesarz rzymski (306-337) wzbudza nieustannie zainteresowanie historyków ipublicystów oraz wywołuje naukowe polemiki co do swej osoby i działania. Najtrudniej ocenić jego oficjalneopowiedzenie się po stronie chrześcijan, gdy byli jeszcze mniejszością wśród mieszkańców cesarstwa.Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt

Do góry