Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  MNISI W KOŚCIELE – MONASTYCYZM WSCHODNI

  Świeccy ludzie w Kościele na Wschodzie przeżywali dyskutowane zagadnienia religijne w tym okresie zpewnością powszechniej i intensyniej, niż kiedykolwiek później, byli po prostu wciągnięci w nie na codzień. Z tego laikatu wytworzyła się osobna grupa mnichów, z których wielu gwałtownie włączyło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebianie

  Po śmierci Ariusza nadal istniała jego błędna nauka. Przez obsadzenie biskupstw jej zwolennikami powstałKościół ariański, do którego cesarze różnie się ustosunkowali. Czasem ten sam cesarz występowałprzeciw niemu, potem go popierał, stosując raz represje wobec arian, kiedy indziej wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki życia mniszego

  Monachizm odznacza się opartą na radach ewangelicznych ascezą, a początkowo także samotnością. Ztego względu chciano jego wzory widzieć w przedchrześcijańskich formach życia samotnego i ascetycznego,jak u sług egipskiego boga Serapisa, zwanych katachoi, czy eseńczyków z Qumran.

  Motywem wyboru życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianie

  Cesarz i arianie posługiwali się w walce argumentem pokoju i jedności w Kościele, na dalszy plan odsuwajączagadnienia teologiczne. Sytuacja zmieniła się, gdy diakon Aetios zaczął (ok. 356) działać w Antiochii.Całkowicie różny Syn od Ojca, w niczym do niego niepodobny (anomoios), stało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anachoretyzm Antoniego i Pawła

  Antoni, zwany Wielkim lub Pustelnikiem (ok. 251-356) stał się najbardziej znanym eremitą. Uczniówmiał już za życia, a później zyskał niezliczonych naśladowców, głównie dzięki żywotowi, napisanemuok. 360 r. przez Atanazego, znającego go osobiście. Urodzony w Keman koło Herakleopolis w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyscypliny teologiczne

  Dyskusje i spory trynitarne, chrystologiczne i antropologiczne sprawiły, że Ojcowie Kościoła zajmowalisię głównie tymi dziedzinami teologii, ale uprawiali ją w zakresie znacznie szerszym, a przede wszystkimopierali na fundamencie biblistyki. Biblia pozostała dla wszystkich teologów punktem wyjścia ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm Walensa

  Nagła śmierć Juliana spowodowała chwilowy kryzys władzy państwowej. Krótkie rządy cesarza Jowiana (363-364), przedtem oficera gwardii, przyniosły jednak odwołanie wrogich chrześcijaństwu zarządzeń.Przychylną zaś chrześcijanom politykę rozwinął cesarz Walentynian I (364-375) na Zachodzie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w cesarstwie

  Najznakomitsze ich skutki dostrzega się w Egipcie, w czym szczególne zasługi położył biskup aleksandryjski Atanazy, stosujący dwie metody misyjnego działania: zakładanie biskupstw w ośrodkach dotądmało schrystianizowanych i osobistą wizytację terenów objętych misją. Przykładem rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /11 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Teodozjusza Wielkiego

  Po Walentynianie augustem Zachodu został jego syn Gracjan (375-383), który po śmierci Walensaprzyjął na współaugusta Wschodu doskonałego wodza Teodozjusza I (379-395). Obaj władcy zgodniepocierali chrześcijaństwo przeciw pogaństwu i zajęli wrogie stanowisko wobec arianizmu. Gracjan przestałużywać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje wśród Germanów

  Germanowie w rzymskich prowincjach nadreńskich znali chrześcijaństwo i mieli kościoły już w II wieku,jak zaświadcza (ok. 180) Ireneusz z Lyonu. W obecnym okresie nawraca się coraz więcej Germanów,będących w służbie cesarskiej. Niektórzy z nich zdobywają zasługi w rozszerzaniu chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 662

  praca w formacie txt

Do góry