Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Orygenesowskie spory

  Orygenes, jeden z największych uczonych w Kościele, wywoływał już za życia entuzjastyczne uznaniedla swej nauki i gwałtowne wobec niej sprzeciwy. W IV wieku aleksandryjska szkoła uważała jego naukęza swe duchowe dziedzictwo, z którego korzystali też najznakomitsi teologowie tego wieku, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE O DUCHU ŚWIĘTYM

  Symbol nicejski skoncentrował się na osobie Syna Bożego, a mało uwzględniał naukę o Duchu Świętym.W Egipcie zaś (ok. 360) dyskusje teologiczne o Logosie objęły także zagadnienie Trzeciej Osoby Boskiej.

  W nawiązaniu do nich Atanazy odrzucał w Liście do biskupa Serapiona błędny pogląd, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje Kościoła, augustianizm i Państwo Boże

  Dziejami Kościoła zajął się Euzebiusz (263-339) biskup w Cezarei od 311 r., autor wielu pism apologetycznych,biblijnych i dogmatycznych oraz homilii, mów i listów. Najbardziej jednak jest znany z dziełhistorycznych, za które otrzymał tytuł ojca historii Kościoła. W dziele, skrótowo zwanym Kroniką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cenobityzm Pachomiusza

  Cenobityzm jako nowa forma życia monastycznego rozwijał się równolegle do poprzednich. Jego twórcąbył Pachomiusz, (albo Pakhome, ok. 287-346) pochodzący z Górnej Tebaidy w Egipcie, najpierw anachoreta,który szybko uświadomił sobie, że surowa forma pustelnictwa jest dla niejednego mnicha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchoburstwo

  Wśród oponentów przeciw nauce synodu aleksandryjskiego z 362 roku znajdował się ruchliwy biskup Eustacjusz z Sebaste (ok. 300-377), który cieszył się dużym uznaniem za surowy ascetyzm i działalnośćcharytatywną, choć został na krótko wyłączony z jedności kościelnej za enkratyzm przez Euzebiusza z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE O SYNU BOŻYM (LOGOSIE)

  Jezus Chrystus, utożsamiony w Ewangelii św. Jana z Logosem (Słowem), jest w Biblii nieraz nazwanySynem Bożym. W dociekaniach teologicznych przekonano się, że termin Syn Boży może być różnie wyjaśniany,zwłaszcza gdy w obronie chrześcijańskiego monoteizmu rygorystycznie podkreślano jedność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia neoniceańczyków

  Drugie pokolenie teologów po soborze nicejskim (Niceanum I), zwane z tej racji młodoniceanczykami,zdołało pogłębić i uściślić pojęcia dyskutowane, co pozwoliło na pełniejsze zrozumienie symbolu nicejskiegoi teologiczne uzasadnienie boskości i osobowości Ducha Świętego.

  W tym pokoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ariusz - dyskusje aleksandryjskie

  Ariusz, pochodzący z Libii, kapłan w Aleksandrii, uznawał i głosił, ze Bóg sam w sobie jest jedyny, niestworzony i nie zrodzony. W odniesieniu do Boga odrzucał też rozróżnianie innych teologów międzyzrodzeniem a stworzeniem; Posiadał ujmujący sposób postępowania, wysokie wykształcenie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Konstantynopolu (381)

  Zwołanie soboru i zwycięstwo teologii nicejskiej zostało ułatwione wydarzeniami politycznymi sprzedtrzech lat. Śmierć poplecznika arianizmu, cesarza Walensa, i powołanie Teodozjusza na wschodniegoaugusta przez Gracjana, który pozostał przy zachodniej części cesarstwa, doprowadziły do opowiedzeniasię obu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór nicejski

  Biskupi przybyli z wszystkich prowincji cesarstwa, ale w różnej liczbie, najwięcej z Azji Mniejszej.Uczestników ustalają jedni historycy na 318, inni tylko na 220, biskup Atanazy, sam uczestnik, podaje, żebyło 300. Z zachodniej części cesarstwa przybyło tylko siedmiu uczestników, niewątpliwie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /10 106

  praca w formacie txt

Do góry