Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Sobór efeski

  Cesarz wysłał zaproszenie na sobór także do Rzymu i Kartaginy. Papież przyjął je, choć w odpowiedzizaznaczył, że synod rzymski dał już orzeczenie. Cyrylowi powierzył reprezentowanie na soborze wspólnejnauki o Chrystusie, a swoim legatom polecił ściśle z nim współdziałać.

  Sobór otwarto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspa Lérins i Marsylia

  Honorat, z zamożnej rodziny prowansalskiej, razem z przyjacielem Caprasiusem osiadł na wyspie Lerinsjako eremita. W ciągu 20 lat pozyskał wielu uczniów i ustalił dla nich swoistą regułę, opartą na wzorachegipskich. Z klasztoru lerińskiego wyszło w V wieku wielu biskupów, a Honorat został w 428 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi syryjscy - stylici

  Syria ze swoją pustynią Chalkis i górskimi pustkowiami, nawet w okolicy Antiochii, stała się krajempłodnym w pustelnie i klasztory. Może przyczyniły się do tego wpływy monastycyzmu egipskiego, raczejjednak był to wynik silnego autochtonicznego ruchu ascetycznego. Według Historii mnichów istniałytysiące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojednanie z Antiochią

  Obopólna ekskomunika wprowadziła schizmę biskupa antiocheńskiego Jana i około 50 biskupów syryjskich.Chcąc uzasadnić wobec cesarza swoje stanowisko, podkreślali, że uznają jednego Chrystusa, jednegoSyna, jednego Pana i obie natury, zjednoczone w nim bez zmieszania, oraz wyznają, że na podstawietego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - pryscylianizm

  Monastycyzm w Hiszpanii posiada nikła informacje w źródłach historycznych o swoich początkach.Można jednak wnioskować z listu papieża Syrycjusza do biskupa Himeriusa z Tarragony przy końcu IVwieku, że męskie i żeńskie klasztory przynajmniej w prowincji Tarragona były już wówczas normalnymzjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asketikon Bazylego Wielkiego

  Bazyli doceniał u Eustacjusza przykład życia ascetyczno-mniszego, ale potrafił przezwyciężyć skrajne,poglądy eustacjan, głosząc, że ideały dziewictwa i ubóstwa nie są obowiązkiem dla wszystkich chrześcijan.Miał sam doświadczenie w życiu ascetycznym, skupiając po chrzcie (ok. 357) ascetów wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI I SOBORY CHRYSTOLOGICZNE

  Bujny rozkwit życia monastycznego niósł z sobą pewne niebezpieczeństwa, zwłaszcza na Wschodzie.Mnisi, najczęściej zapoznani z teologią tak jak ogół laików, angażowali się w zawiłe spory teologiczne,mniej dla racji naukowych, więcej ze względów ascetycznych. Kolejne dyskusje teologiczne na początku V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanony i nieudany mistycyzm

  Konstantynopol otrzymał pierwszy klasztor ok. 382 r. i szybko szereg następnych. Mnisi nowej stolicycesarstwa odegrali znaczną rolę w wszystkich sporach teologicznych, poczynając od macedonianizmu.Włączali się do nich niekiedy w sposób tumultyczny i stanęli w opozycji nawet do biskupa Jana Chryzostoma,gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antymonastyczne prądy

  Rozwój monastycyzmu interesował pogan, którzy jednak oceniali go według zewnętrznych pozorów.Pogański historyk Zozimos posłużył się zarzutem, często powtarzanym później, że mnisi przez wyrzeczeniesię małżeństwa są bezużyteczni dla ludzkości. Chrześcijańscy cesarze obawiali się nieraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W KOŚCIELE - MONASTYCYZM ZACHODNI

  W Kościele na Zachodzie, życie pustelnicze i klasztorne nie wybuchło z taką intensywnością, jaką miałow Egipcie, Syrii i Palestynie, choć nurt ascetyzmu był tutaj dawny i silny. Klasztory jednak powstają wmniejszej liczbie niż na Wschodzie, są bardziej zróżnicowane w swoim obliczu i posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt

Do góry