Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Apostolski wikariat w Tessalonikach

  Ustanowienie przez papieży wikariatów apostolskich służyło umocnieniu wiary katolickiej w krajach, wktórych odchodzono powoli od arianizmu i starano się przezwyciężyć polityczne i kościelne skutki najazdówbarbarzyńców. Pośrednio umacniały one papieskie zwierzchnictwo nad tymi krajami.

  Tessaloniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMA I UCZENI - SYNOD W ORANGE

  Gwałtowne spory wokół soboru chalcedońskiego wcale nie oznaczały rozwoju nowego piśmiennictwateologicznego. Chalcedończycy nie potrafili wydać spośród siebie teologa na miarę monofizyckiego pisarzaSewera. Walka o subtelne rozróżnienia pojęciowe nie ułatwiała syntetycznych opracowań, przyniosłajednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arles i Sewilla

  Arles posiada jako wikariat apostolski bardziej udokumentowaną działalność, niż Tessaloniki. Podniesionedo tej rangi już przez papieża Zozyma na początku V wieku, potwierdzonej przez Leona Wielkiego,zwoływało synody biskupów Galii, udzielało papieżowi informacji o najważniejszych wydarzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni i dysputy

  Do wybitniejszych teologów należy zaliczyć Pseudo-Dionizego Areopagitę, którego pisma cytuje się poraz pierwszy w 531 roku. Wyrósł on ponad ówczesną dogmatykę i polemiki. Stworzył obraz kosmosu zokreśleniem ziemskiej i niebieskiej hierarchii, przez co wywarł wpływ na teologię liturgii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Longobardów

  Walki Bizancjum z Ostrogotami ułatwiły ariańskim Longobardom opanowanie północnej Italii, poopuszczeniu (568) ich siedzib w Panonii. Jeżeli nie zajęli wówczas całej Italii, to dlatego że ich państwo zstolica w Pawii rozpadło się już w 574 roku na trzydzieści grup plemiennych.

  Na zdobytych terytoriach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE - NAWRACANIE CELTÓW I GERMANÓW

  Misje prowadził Kościół w różnym stopniu, mniej intensywnie na Wschodzie, zwłaszcza w porównaniu zmonofizytami i nestorianami, więcej na Zachodzie.

  Objął nimi w mniejszym stopniu ludy poza granicamicesarstwa rzymskiego, w większym zaś plemiona pogańskie, które w okresie wędrówek ludów wtargnęływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piąty sobór

  Od dawna zapowiadany zjazd biskupów ze Wschodu odbył się w Konstantynopolu, od 5 maja do 2 czerwca 553 roku. Brało w nim udział 166 biskupów, w tym tylko 12 z zachodniej części cesarstwa.Przewodniczył obradom miejscowy patriarcha, Eutychios. Papież Wigiliusz przebywał w Konstantynopolu,ale nie przybył na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje Kościoła wschodniego

  Z Bizancjum podjęto misje poza granicami cesarstwa wśród Beduinów na pograniczu Syrii i Palestyny.Nie miały one powodzenia, gdyż silniejsze były tam wpływy monofizyckie.

  Większe rezultaty przyniosła misja wśród Herulanów, którzy mieli w tym czasie siedziby na południe odDunaju. Cesarz Justynian I poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIOŁY NARODOWE

  Spory religijne dokonywały się w cesarstwie rzymskim wśród napięć politycznych i społecznych. Tendencje odśrodkowe prowincji Egiptu i Syrii ułatwiły powstanie kościołów narodowych, gdyż ludnośćmiejscowa od dawna stała w opozycji do cesarskich urzędników, przysyłanych na wyższe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócenie Irlandii i Szkocji

  Kraj ten, zwany wówczas Scotia maior, w odróżnieniu od Szkocji (Scotia minor), stał się terenem systematycznejmisji w pierwszej połowie V wieku.

  Kronikarz akwitański Prosper zanotował pod 431 rokiem, że do wierzących w Chrystusa Szkotów wysyłasię Palladiusza, ustanowionego ich pierwszym biskupem przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt

Do góry